Start

Är det inte subjektivt att utvärdera anbud på referenser?

Publicerad 25 mars 2019
Hej,

Hur korrekt är det att använda referens vid utvärdering av anbud. Många som använder ngn sorts av poängsystem på referenser och skriver; dålig, bra eller mycket bra och poäng på det. Känns mycket subjektivt och inte alls korrekt enligt principerna.

Christian

Publicerad 25 mars 2019

Hej Christian,

Generellt om att utvärdera referenser
Det kan vara tillåtet att använda referenser som tilldelningskriterium i en offentlig upphandling.

Läs mer om detta i inlägget Får man utvärdera referenser? i vår Frågeportal.

Får utvärderingen innehålla subjektiv element?
Med hänsyn till likabehandlingsprincipen får inte en bedömning av anbuden göras på enbart skönsmässiga grunder (det vill säga subjektivt). Tilldelningskriterierna ska presenteras så att det utifrån leverantörens uppgifter går att kontrollera hur väl ett anbud uppfyller kriterierna.

En upphandlande myndighet får inte göra en prövning av anbuden utifrån andra tilldelningskriterier än vad som framgår av upphandlingsdokumenten. Svenska domstolar anser att det generellt sett krävs utförlig information för att utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier inte ska anses strida mot principen om öppenhet. EU-domstolens ger dock en mindre strikt syn på principen i sin dom i mål C-6/15 TNS Dimarso NV. EU-domstolen konstaterade i målet att den upphandlande myndigheten får ändra sin bedömningsmetod efter att upphandlingsdokumenten annonserats, och även efter att anbuden öppnats, om det inte är möjligt att fastställa metoden innan dess. En sådan ändring får dock inte innebära att tilldelningskriterierna och den relativa viktningen ändras.

Det finns en omfattande mängd rättsfall som berör frågan om de angivna tilldelningskriteriernas och utvärderingsmodellens förhållande till principen om öppenhet. Rättsfall på området kan du läsa mer om i vårt tidigare inlägg Hur otydlig får en utvärderingsmodell vara? i vår Frågeportal.

Läs mer
Se även inlägget Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? i vår Frågeportal. Läs gärna även boken Den omätbara kvaliteten, Strannegård, 2007, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm.

Källhänvisningar 
  • 16 kap. 2 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelningskriterierna får inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet och de ska presenteras så att det utifrån leverantörens uppgifter går att kontrollera hur väl ett anbud uppfyller kriterierna
  • EU-domstolens dom i mål C-601/13 Ambisig – utvärdering av kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet kan vara möjlig om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande. 
Med vänliga hälsningar,

Klara

26 mars 2019 (Uppdaterat 29 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.