Start

Vad ska minst vara med i ett ESPD-formulär?

Publicerad 25 mars 2019
Om vi vill skala ned i vårt upphandlingsverktyget integrerade ESPD-formulär till ett absolut minimum - vilka delar är obligatoriska och måste finnas med?

Anna

Publicerad 25 mars 2019

Hej Anna,

För att avgöra vilka delar av standardformuläret som minst ska vara med i ett ESPD-formulär i en upphandling behöver det göras en bedömning i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall.

Vi har inte tagit fram och har i dagsläget inga planer på att kartlägga vilka specifika frågor i ESPD-formuläret som ska vara med i alla upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet, oavsett vad som upphandlas eller vilken organisation som genomför den.

Om en upphandlande organisation är osäker på om en del ska vara med eller inte är det lämpligt att ta med den delen i ESPD-formuläret.

Läs mer
Se även inlägget Om inte egenförsäkran ska undertecknas, kan vi ta bort del VI i ESPD-formuläret? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

29 mars 2019 (Uppdaterat 23 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.