Start

Om inte egenförsäkran ska undertecknas, kan vi ta bort del VI i ESPD-formuläret?

Publicerad 15 mars 2019
Hej,

I vägledning ESPD står följande text under punkt 6.6:

"Standardformuläret innehåller en möjlighet för leverantören att underteckna sin egenförsäkran, Del VI. Varken LOU-direktivet eller LOU anger dock om en anbudshandling måste undertecknas, så precis som tidigare är det ett val för den upp - handlande myndigheten. En upphandlande myndighet har även kvar möjligheten att närmare specificera vem eller vilka av leverantörens företrädare som ska underteckna en anbudshandling. Dessa val regleras alltså i upphandlingsdokumenten, och där ska det också framgå vad som gäller för åberopade företag."

Om vi som upphandlande myndighet väljer att ESPD ej ska undertecknas, kan vi då ta bort hela "Del VI: Försäkran" i ESPD-formuläret eller ska vi behålla denna del och istället skriva i förutsättningarna att leverantören inte ska underteckna ESPD?

/Mikael

Mikael

Publicerad 15 mars 2019

Hej Mikael,

Del VI måste vara kvar i ESPD-formuläret oavsett hur ni gör. Del VI kan inte tas bort från ESPD-formuläret eftersom det är den delen som leverantören fyller i för att försäkra innehållet i den aktuella handlingen. Det är därför ett komplett ifyllt ESPD-formuläret kallas egenförsäkran.

En upphandlande myndighet behöver inte ange i upphandlingsdokumenten att leverantören inte behöver underteckna sin egenförsäkran. Detta eftersom egenförsäkran som utgångspunkt inte behöver undertecknas. Det är enbart om den upphandlande myndigheter kräver det som den behöver undertecknas.

Med vänlig hälsning,

Gustav

15 mars 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.