Start

Obligatoriskt krav på att inkomma med en egenförsäkran (ESPD)

Publicerad 29 augusti 2018
Vi hittade ett krav på ESPD i en upphandling vi skall svara på. Jag tycker det är väldigt oklart, vem som skall skicka med en ESPD. Kan ni förtydliga?

Per Lindholm

Publicerad 29 augusti 2018

Hej!

När en upphandling omfattas av ESPD-systemet har leverantörer en rättighet att inkomma med en egenförsäkran (kallas ibland ESPD). Det är frivilligt för leverantören att använda denna möjlighet i Sverige. En upphandlande myndighet kan dock i syfte att förenkla hanteringen av anbuden ställa upp ett obligatoriskt krav (ska-krav) i upphandlingsdokumenten att samtliga leverantörer måste inkomma med en egenförsäkran. Ett obligatoriskt krav måste uppfyllas av en leverantör för att anbudet ska kunna antas. Frivilligheten att använda sig av en egenförsäkran blir i dessa fall en skyldighet för leverantören.

Om leverantören åberopar ett annat företags kapacitet

En leverantör som använder sig av en egenförsäkran (frivilligt eller för att uppfylla ett obligatoriskt krav) och åberopar ett annat företags kapacitet måste inkomma med en separat egenförsäkran för det åberopade företaget.

Läs mer om vad åberopande av annat företags kapacitet innebär i våra tidigare inlägg Vem anses som underleverantör, och när åberopas annans kapacitet? och Finns det någon skillnad mellan att åberopa annans kapacitet och att anlita en underleverantör?.

Underleverantörer vars kapacitet leverantören inte åberopar

Det finns inget krav på att inkomma med en separat egenförsäkran avseende övriga underleverantörer vars kapacitet leverantören inte åberopar. Om det uttryckligen begärs av den upphandlande myndigheten kan dock viss information behöva lämnas avseende även de övriga underleverantörerna. Läs mer om detta i inlägget Ska underleverantörer vars kapacitet leverantören inte åberopar anges i ESPD-formuläret?.

En grupp av leverantörer deltar i en upphandling tillsammans
En grupp av leverantörer (till exempel ett konsortium) kan delta i en upphandling tillsammans. Ett obligatoriskt krav i upphandlingsdokumenten att inkomma med en egenförsäkran innebär i dessa fall att alla leverantörer i gruppen måste inkomma med en separat egenförsäkran.

Läs mer
Läs mer om ESPD-systemet i vår vägledning ESPD-systemet som finns publicerad på vår webbplats. Se även inlägget Hur ska man göra när en anbudsgivare inte inkommer med en obligatorisk egenförsäkran (ESPD)? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 1–2 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - leverantörens rättighet att inkomma med en egenförsäkran (ESPD)
  • 15 kap. 1 § andra stycket LOU - en leverantör som använder sig av en egenförsäkran (frivilligt eller för att uppfylla ett obligatoriskt krav) och åberopar ett annat företags kapacitet måste inkomma med en separat egenförsäkran för det åberopade företaget
  • 4 kap. 5 § LOU - en grupp av leverantörer kan delta i en upphandling.
Vänlig hälsning,

Robin

30 augusti 2018 (Uppdaterat 22 juni 2021)

Förstår jag er rätt att upphandlingsmyndigheten officiella ställning är att man kan uppställa ett obligatoriskt krav på att leverantören ska inkomma med en egenförsäkran?

lasse

17 oktober 2019

Hej Lasse,

Ja, det är Upphandlingsmyndighetens bedömning att det går att ställa upp ett obligatoriskt krav på att inkomma med en egenförsäkran. Upphandlingsmyndigheten har själv ställt detta krav i direktivstyrda upphandlingar. Frågan om ett sådant krav är proportionerligt att ställa har dock ännu inte prövats i domstol.

Läs mer
Läs mer om hur det kommer sig att vi gjort denna bedömning samt vilka skyldigheter som den upphandlande myndigheten har att tillhandahålla ett ESPD-formulär i varje enskild upphandling i inläggen Hur ska man göra när en anbudsgivare inte inkommer med en obligatorisk egenförsäkran (ESPD)? och Måste en upphandlande myndighet tillhandahålla ett ESPD-formulär? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

21 oktober 2019 (Uppdaterat 17 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.