Start

ESPD-formuläret: krav på särskilt tillstånd och krav på medlemskap i viss organisation, vad gäller?

Publicerad 28 september 2018
I formuläret finns två frågor, För tjänsteavtal: krav på särskilt tillstånd och För tjänsteavtal: krav på medlemskap i viss organisation.

Skall dessa fyllas i vid byggentreprenadsförfrågan och vad skall man skriva?

Martin Skarhall

Publicerad 28 september 2018

Hej Martin,

En upphandlande myndighet kan ställa krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet (krav på särskilt tillstånd och/eller krav på medlemskap i viss organisation) i en upphandling.

Vilka kvalificeringskrav en upphandlande myndighet ställer i en upphandling framgår av upphandlingsdokumenten.

En leverantör behöver bara fylla i de relevanta delarna i ESPD-formuläret i en upphandling. Det innebär att en leverantör endast behöver fylla i uppgift om krav på särskilt tillstånd och/eller krav på medlemskap i viss organisation i ESPD-formuläret om det ställts sådana kvalificeringskrav i upphandlingen.

Källhänvisningar
14 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - kvalificeringskrav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

01 oktober 2018 (Uppdaterat 16 oktober 2020)

Vad svarar man på dessa 2 frågor om det ligger med i strukturerade dokument under avsnitt ESPD i Tendsign . Det är i formuläret två frågor under avsnitt IV
Fråga 1. För tjänsteavtal: krav på särskilt tillstånd
Fråga 2. För tjänsteavtal: krav på medlemskap i viss organisation.
Hur fyller jag i dessa 2 frågor som det är angivet nu vill de att ja(önskad) kryssas i men att man ska beskriva åtgärd. Vad menas med detta


Terese Forssell

13 februari 2020

Hej Terese,

Precis som min kollega Gustav har skrivit så behöver en leverantör bara fylla i de relevanta delarna i ESPD-formuläret i en upphandling. Det innebär att en leverantör endast behöver fylla i uppgift om handelsregister, särskilt tillstånd och/eller krav på medlemskap i viss organisation i ESPD-formuläret om det ställts sådana kvalificeringskrav i upphandlingen. Detta ska som sagt framgå av upphandlingsdokumenten. Om det inte finns kan uppgifterna utelämnas.

Om det framgår av upphandlingsdokumenten, eller om systemet kräver, att ni ska svara JA på frågan, trots att ni bedömer att frågan är irrelevant eftersom det antingen inte är tillämpligt för svenska förhållanden eller saknas kvalificeringskrav som motsvarar det som efterfrågas i ESPD-formuläret, kan ni svara JA, och komplettera ert svar i fritextfältet ”Beskriv åtgärden” med ”inte tillämpligt i upphandlingen”.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

18 februari 2020

Hej!

Hur styrker jag nedanstående fråga/påstående.

Den ekonomiska aktören uppfyller de objektiva och icke-diskriminerande kriterier och regler som har fastställts för att begränsa antalet kandidater på följande sätt: Om vissa intyg eller andra styrkande handlingar krävs, ange för vart och ett om den ekonomiska aktören har dessa handlingar:

Patrik Colebring

05 maj 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.