Start

Hur ska vi skapa ESPD-formulär efter att EU-kommissionens webbtjänst stänger ner?

Publicerad 28 mars 2019
Hej,

När EU-kommissionen stänger ner sin webbtjänst för ESPD-formulär i april går det inte längre att använda sig av denna tjänst. De upphandlingsverktyg som finns i Sverige idag har inte möjliggjort att flera ESPD-formulär används, i händelse av att företag vars kapacitet åberopas, vilket gör att det i praktiken kanske inte är lämpligt att använda sig av upphandlingsverktygens lösning för ESPD-formulär. Detta innebär att varje upphandlande myndighet och enhet får ta fram sin egen lösning vilket är såväl kostsamt som ineffektivt. Är det något ni på Upphandlingsmyndigheten tittar på att ta fram stöd för, för att möjliggöra för upphandlande myndigheter och enheter att använda sig av en sådan tjänst vid skapande av ESPD-formulär?

Nina

Publicerad 28 mars 2019

Hej Nina,

EU-kommissionens webbtjänst var redan från början tänkt som en tillfällig lösning i avvaktan på att ESPD-formuläret integreras i upphandlingsverktyg i respektive medlemsstat. I Sverige finns flera systemleverantörer som tillhandahåller olika lösningar för att ta fram ett ESPD-formulär.

Upphandlingsmyndigheten är medveten om att det i dagsläget finns systemleverantörer i Sverige som inte kan erbjuda en lösning med flera ESPD-formulär vid åberopande av annat företags kapacitet. Som vi förstår det är det dock något som systemleverantörerna arbetar med att lösa. Det är givetvis inte tillfredsställande att det saknas en välfungerande lösning på marknaden. Som du mycket riktigt påpekar medför det att upphandlande organisationer själva måste skapa lösningar för att ta fram fler ESPD-formulär.

Det kan vara en god idé att kontakta er systemleverantör för att undersöka om och när en lösning kan finnas på plats. Möjligen kan er leverantör ge er alternativa lösningar på hur ni kan hantera saken under mellantiden.

Upphandlingsmyndigheten undersöker vilka praktiska möjligheter som finns att hantera flera ESPD-formulär vid åberopande av annat företags kapacitet. I dagsläget ligger det närmast till hands att den upphandlande organisationen tillhandahåller flera ESPD-formulär i Word-format eller PDF-format som leverantörerna får fylla i. Oavsett upplägg måste den upphandlande organisationen tillhandahålla ett ESPD-formulär för att möjliggöra ingivandet av egenförsäkran från leverantören och eventuella företag vars kapacitet leverantören åberopar.

Med vänlig hälsning,

Gustav

28 mars 2019 (Uppdaterat 31 augusti 2021)

Var kan man hitta ESPD-formulär i Word eller pdf-format?

Rickard

13 maj 2019

Hej Rickard,

ESPD-formuläret bör finnas integrerat i upphandlingsdokumenten för den aktuella upphandlingen. Om formuläret inte är integrerat i upphandlingsdokumenten rekommenderar vi att ni kontaktar den upphandlade organisationen då de har en skyldighet att tillhandahålla en möjlighet för leverantören att lämna in en egenförsäkran.

Notera att vad leverantören ska intyga i sin preliminära egenförsäkran (ESPD) beror på vad som efterfrågas av den upphandlande organisationen, varför innehållet i en egenförsäkran kan variera och vi inte kan tillhandahålla ett ”generellt” ESPD-formulär.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

14 maj 2019 (Uppdaterat 31 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.