Start

Kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär finns inte längre kvar

Publicerad 21 januari 2019
Många upphandlande myndigheter har hittills förlitat sig på Kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär vid användning av ESPD-systemet. Vi har tidigare informerat om att webbtjänsten stängs ned. Det är hög tid att se sig om efter en annan lösning.

En upphandlande myndighet måste acceptera en egenförsäkran som lämnas av en leverantör i en upphandling där ESPD-systemet ska användas. För att en leverantör ska kunna använda sig av denna rättighet behöver upphandlande myndigheter erbjuda ett formulär för egenförsäkran, ett så kallat ESPD-formulär. Kommissionen erbjuder för närvarande en tjänst för att ta fram ett sådant formulär via sin webbplats. Men sedan i början av maj 2019 är webbtjänsten stängd.

Kommissionens webbtjänst var redan från början tänkt som en tillfällig lösning i väntan på att ESPD-formulär istället integreras i de befintliga upphandlingsverktygen.

Vad innebär det att webbtjänsten är stängd?
  • Om ni som upphandlande myndighet hittills använt er av Kommissionens webbtjänst behöver ni fundera över andra tekniska lösningar.
  • Det är lämpligt att ni kontaktar er leverantör av upphandlingsverktyg och för en dialog för att få reda på vilket stöd för ESPD-formulär som leverantören kan erbjuda.
  • Om ni ska upphandla ett nytt upphandlingsverktyg är det lämpligt att ställa krav på att leverantören ska leverera ett fullt integrerat ESPD-formulär i upphandlingsverktyget.

Läs mer
Läs mer om ESPD-systemet i inlägget Vad innebär ESPD? (samlingsinlägg) i vår Frågeportal.

Uppdaterad: den 2 december 2019

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 21 januari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.