Start

Vad innebär ESPD? (samlingsinlägg)

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer. I Upphandlingsmyndighetens frågeportal är inläggen om ESPD-systemet bland de mest lästa. För att på ett mer strukturerat sätt behandla dessa frågeställningar har vi därför tagit fram en vägledning ESPD-systemet (2017:5) i ämnet.

Nedan följer en lista med alla inlägg om ESPD-systemet i Frågeportalen.

Generellt om ESPD-systemetFörberedelse av ESPD-formulär respektive ifyllande av ESPD-formulär
GenerelltDel II: Information om den ekonomiska aktörenDel III: UteslutningsgrunderDel IV: Kvalificeringskrav (kallas i vissa fall urvalsgrunder)Del V: Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivareDel VI: FörsäkranESPD-systemet när leverantören åberopar ett annat företags kapacitetInhämtande av bevisESPD-systemet i ramavtal och DISUtländska leverantörer och när leverantörer lämnar anbud i andra länderDetta inlägg uppdaterades 18 december 2019. Sedan dess kan det ha tillkommit ytterligare inlägg i ämnet, se taggarna ESPD-systemet och Egenförsäkran.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 30 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.