Start

I vilka upphandlingar gäller ESPD-systemet?

Publicerad 27 november 2017
.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 27 november 2017

När ESPD-systemet ska användas behöver den upphandlande myndigheten se till att det finns en faktiskt möjlighet för en leverantör att lämna en egenförsäkran.

ESPD-systemet gäller vid följande upphandlingar.
  • Upphandlingar över tröskelvärdet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för direktivstyrda ramavtal enligt LOU.
  • Upphandlingar enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) om uteslutningsgrunder och/eller kvalificeringskrav enligt LOU används i upphandlingen.
Detta innebär att följande upphandlingar inte omfattas av ESPD-systemet.
  • Upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster (19 kap. LOU/LUF).
  • Upphandlingar under tröskelvärdena (19 kap. LOU/LUF).
  • Upphandlingar enligt LUF om inga uteslutningsgrunder eller kvalificeringskrav enligt LOU används.
  • Upphandlingar av koncessioner enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK).
  • Upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).
Det finns däremot inget rättsligt hinder mot att upphandlande myndigheter och enheter ställer krav på att ESPD-systemet ska användas även för dessa upphandlingar. Myndigheterna och enheterna kan alltså även i dessa fall tillhandahålla ett ESPD-formulär och godta en leverantörs egenförsäkran om det framgår av upphandlingsdokumenten.

Upphandlingsmyndigheten

27 november 2017 (Uppdaterat 13 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.