Start

I vilka upphandlingar gäller ESPD-systemet?

Publicerad 27 november 2017
.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 27 november 2017

När ESPD-systemet ska användas behöver den upphandlande myndigheten se till att det finns en faktiskt möjlighet för en leverantör att lämna en egenförsäkran.

ESPD-systemet gäller vid följande upphandlingar.
  • Upphandlingar över tröskelvärdet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för direktivstyrda ramavtal enligt LOU.
  • Upphandlingar enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) om uteslutningsgrunder och/eller kvalificeringskrav enligt LOU används i upphandlingen.
Detta innebär att följande upphandlingar inte omfattas av ESPD-systemet.
  • Upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster (19 kap. LOU/LUF).
  • Upphandlingar under tröskelvärdena (19 kap. LOU/LUF).
  • Upphandlingar enligt LUF om inga uteslutningsgrunder eller kvalificeringskrav enligt LOU används.
  • Upphandlingar av koncessioner enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK).
  • Upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).
Det finns däremot inget rättsligt hinder mot att upphandlande myndigheter och enheter ställer krav på att ESPD-systemet ska användas även för dessa upphandlingar. Myndigheterna och enheterna kan alltså även i dessa fall tillhandahålla ett ESPD-formulär och godta en leverantörs egenförsäkran om det framgår av upphandlingsdokumenten.

Upphandlingsmyndigheten

27 november 2017 (Uppdaterat 13 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.