Start

Vad innebär ESPD-systemet?

Publicerad 27 november 2017
.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 27 november 2017

Det så kallade ESPD-systemet är den nya ordningen för leverantörsprövning vars första steg innebär att den upphandlande myndigheten tillhandahåller ett ESPD-formulär. I det kan leverantören lämna en egenförsäkran istället för att lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis redan i samband med anbudet eller anbudsansökan. I egenförsäkran intygar leverantören att det inte finns grund att utesluta den samt att den uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav och eventuella begränsningskriterier som den upphandlande myndigheten har uppställt. En egenförsäkran ska godtas som ett preliminärt bevis i dessa avseenden.

Under systemets andra steg har den upphandlande myndigheten en möjlighet att begära in bevis när det behövs från de leverantörer som tidigare lämnat en egenförsäkran. Bevis måste dock alltid begäras innan myndigheten fattar sitt tilldelningsbeslut beträffande den eller de leverantörer som den upphandlande myndigheten avser att tilldela kontrakt. Egenförsäkran är alltså inte tänkt att helt och hållet ersätta de bevis som den upphandlande myndigheten efterfrågar i upphandlingar.

Syftet med ESPD-systemet är att minska den administrativa bördan för leverantörer vid offentliga upphandlingar. De förenklingar som systemet medför förväntas sänka tröskeln för att delta i offentliga upphandlingar, framförallt för små och medelstora företag. När fler företag deltar i upphandlingar ökar konkurrensen, vilket även gynnar de upphandlande myndigheterna.

Uppdaterad: den 16 december 2019

Upphandlingsmyndigheten

27 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.