Startsida

Hållbarhetskrav kopplade till biobaserade plaster

Publicerad 01 april 2019
Hej,

Arbetar i forskningsprojektet ”policy för hållbara bioplaster”, som är finansierat av Vinnova. Vi undersöker bland annat upphandlingskrav kopplade till biomaterial.

Söker tips på landsting, regioner eller kommuner som arbetar med att kravställning inom området biomaterial. Har ni några sådana tips? Arbetar ni inom området? I så fall hur?

Skicka gärna vidare mejlet till rätt om det inte kommit rätt.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,
Gerda Ingelhag

Gerda Ingelhag

Publicerad 01 april 2019

Hej,

Flera kommuner och regioner arbetar med kravställning inom biomaterial, bland annat kommunerna Uppsala, Eskilstuna; Norrköping och Linköping som gemensamt har samverkansprojektet "Jakten på plasten". Målet med projektet är att minska klimatpåverkan från fossilbaserade plastprodukter i kommunal verksamhet med hjälp av EU-stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inom ramen för projektet har kommunerna tagit fram verktyg för upphandling av produkter med en ökad andel biobaserad plast.

För regionernas del finns flera exempel, bland annat Region Örebro och Region Skåne, som arbetar med upphandling av biobaserade förkläden. Vi på Upphandlingsmyndigheten kommer ta fram verktyg för fossilfri upphandling med fokus på cirkulär ekonomi inom alla områden som bedöms relevanta.

Läs gärna mer på vår webbplats om upphandling för minskad klimatpåverkan.

Använd funktionskrav
Att ställa funktionskrav och upphandla utvecklingsfrämjande är också en viktig del i arbetet med att styra mot biomaterial och innovativa lösningar. Du kan läsa med om funktionskrav i upphandling på vår webbplats.

Notera dock att det kan vara viktigt, ur ett cirkulärt perspektiv, att ta hänsyn till vissa källor till biobaserade material och plaster inte kan återanvändas på samma sätt som jungfrulig råvara.

Vänliga hälsningar,
Margareta

Margareta

Hållbarhetsspecialist

12 april 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.