Start

Vad ska framgå i en förhandsannonsering?

Publicerad 24 maj 2019
Hej,

Kan vi använda förhandsannons först för att sedan endast skicka information om upphandlingen till de som anmält sitt intresse?

Hur mycket information måste framgå i annonsen?

Hur länge måste förhandsannonsen ligga ute?

Tack!

Anders

Publicerad 24 maj 2019

Hej,

Allmänt om förhandsannonsering
En upphandlande organisation kan frivilligt använda sig av möjligheten att förhandsannonsera kommande upphandlingar. Syftet är att så tidigat som möjligt sprida information om kommande kontrakt. Ytterligare ett syfte kan vara att tillämpa bestämmelserna om förkortning av tidsfristerna i en senare annonsering.

Genom att sprida informationen om kommande upphandlingar skapas intresse hos potentiella leverantörer, vilka även får möjlighet att tidigt förbereda sig på kommande upphandlingar vilket i sin tur ökar möjligheten att få in fler och bättre anbud.

En förhandsannonsering får även under vissa förutsättningar användas som ett alternativ till annonsering inför en aktuell upphandling (förhandsannons som anbudsinfordran). Leverantörerna får då komma in med en intresseanmälan om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande organisationen behöver sedan inte annonsera upphandlingen på nytt när den specifika upphandlingen ska göras utan behöver endast vända sig till de leverantörer som lämnat en intresseanmälan.

Tidsfrister efter förhandsannonsering med anbudsinfordran
För att läsa om vilka tidsfrister som gäller när förhandsannons används som anbudsinfordran se inlägget Förhandsannonsering som anbudsinbjudan vid förhandlat förfarande i vår Frågeportal.

Förkortade tidsfrister efter förhandsannonsering utan anbudsinfordran

Om den upphandlande organisationen har förhandsannonserat utan att annonsen använts som anbudsinfordran, får tidsfristen för att komma in med anbud
  1. vid öppet förfarande bestämmas till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering, och
  2. vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering bestämmas till minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökande.
En tidsfrist får förkortas endast om förhandsannonsen
  1. innehöll de uppgifter som anges i bilaga V del B avsnitt I till direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet), i den mån uppgifterna fanns att tillgå när förhandsannonsen publicerades, och
  2. skickades för publicering minst 35 dagar men högst 12 månader före den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.
Läs mer
Läs mer om förhandsannonsering på vår webbplats och i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – förhandsannons som anbudsinfordran
  • 10 kap. 3 § LOU respektive LUF – förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar
  • 11 kap. 5 § LOU respektive LUF – förkortade tidsfrister efter en förhandsannonsering.
Med vänlig hälsning,

Gustav

24 maj 2019 (Uppdaterat 28 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.