Start

Är det tillåtet att direktupphandla från ett företag som har bolagsformen enskild firma?

Kan jag som enskild firma ha direktupphandling med en kommun (upp till 587 000)?

Anders

Publicerad 16 juli 2019

Hej Anders,

Upphandlingslagstiftningen innehåller inga bestämmelser som reglerar vilken bolagsform en leverantör ska ha för att kunna delta i en offentlig upphandling. En upphandlande organisation får inte ställa upp villkor om att en leverantör ska ha en viss bolagsform för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. En upphandlande organisation får däremot ställa krav på att leverantören ska vara registrerad i ett aktiebolag-, handelsbolag- eller föreningsregister eller motsvarande register.

Något hinder för den upphandlande organisationen att direktupphandla av en leverantör på grund av att denna har bolagsformen enskild firma finns alltså inte.

Vad är en direktupphandling?
En leverantör kan inte själv bestämma att en organisation ska genomföra sin direktupphandling hos en viss leverantör. Det är den upphandlande organisationen som självständigt beslutar om det finns ett behov av att genomföra ett inköp och därefter om inköpet i så fall omfattas av möjligheten att genomföra en direktupphandling.

En direktupphandling är enkelt uttryckt ett upphandlingsförfarande som den upphandlande organisationen får använda sig av när exempelvis värdet av upphandlingen inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

Vid beräkningen av upphandlingens värde ska myndigheten räkna samman alla direktupphandlingar av samma slag som är gjorda under räkenskapsåret. Detta innebär att om det sammanlagda värdet överstiger direktupphandlingsgränsen så är det inte längre möjligt att, under samma räkenskapsår, genomföra direktupphandling av produkter eller tjänster av samma slag. Detta trots att det enskilda köpet är av mindre värde.

Till skillnad från andra upphandlingsförfarande så gäller inte några särskilda förfaranderegler kring exempelvis annonsering, tidsfrister samt hur upphandlingen ska och får utformas. En direktupphandling kan därför, i sin enklaste form, vara att myndigheten kontaktar en leverantör och kommer överens med denne om leverans. Även vid direktupphandling gäller emellertid att de grundläggande upphandlingsprinciperna ska iakttas. För att läsa mer om principernas betydelse vid direktupphandling generellt sett, se Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2018 ref. 60.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av leverantör
  • 19 kap. 8 § LOU – beräkning av värdet för en direktupphandling
  • 19 kap. 3 § LOU – förutsättningar för att använda sig av en direktupphandling.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

17 juli 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.