Start

Vad får man förhandla om vid förenklat förfarande?

Publicerad 13 augusti 2019
Vad får man förhandla om vid förenklat förfarande?

Om den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten har angett att leverantören ska acceptera avtalsvillkoren så som de är utformade i upphandlingsdokumenten, är det då att anse som ett obligatoriskt krav som i ett senare skede inte är förhandlingsbart om parterna skulle vilja förhandla om något av villkoren?

Christoffer

Publicerad 13 augusti 2019

Hej Christoffer,

Vid ett förenklat förfarande får den upphandlande myndigheten förhandla med en eller fler anbudsgivare. Förhandlingarna kan avse alla avtalsvillkor inklusive pris, mindre ändringar och anpassningar av upphandlingsdokumenten.

Förhandlingarna får inte innebära ändringar av de grundläggande kraven i upphandlingsdokumenten eller sträcka sig så långt att de ändrar de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen.

Det är därmed i stort sett möjligt att förhandla om alla avtalsvillkor förutsatt att förhandlingen inte används som ett medel för att ändra eller anpassa upphandlingsdokumenten till leverantörernas önskemål, eller ger leverantörer möjligheten att komma in med uppgifter som skulle ha funnit med i det ursprungliga anbudet.

Om den upphandlande myndigheten väljer att påbörja förhandling ska det ske på ett ordnat och planerat sätt med iakttagande av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Hindrar ett obligatoriskt krav att godta avtalsvillkoren en förhandling om avtalsvillkoren?
Är det ett obligatoriskt krav i en upphandling att godta avtalsvillkoren, och det i övrigt saknas information om att det går att förhandla om dem är det inte tillåtet att förhandla om dem. Detta eftersom en sådan förhandling skulle strida mot likabehandlingsprincipen.

Den som bäst förstår avsikten med innehållet i upphandlingsdokumenten och hur innehållet ska tolkas bör vara den upphandlande myndigheten. Det är därför viktigt att den upphandlande myndigheten noggrant överväger vad som ska utgöra obligatoriska krav i en upphandling.

Om ett obligatoriskt krav att godta avtalsvillkoren ska innebära att leverantörerna måste acceptera villkoren så som de är formulerade i upphandlingsdokumenten eller inte måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer
Läs även inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förhandling är tillåten vid ett förenklat förfarande
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 926–09 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1583–13 – förhandlingarna får inte innebära för stora ändringar.

Gustav

13 augusti 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.