Start

Hur hanterar man gamla avtal som löper tills vidare?

Publicerad 26 augusti 2019
Jag undrar hur man skall hantera gamla avtal som är tecknade 10 - 15 år tillbaka i tiden och löper tills vidare. Det kan vara IT-system och licenser.

Är det möjligt att låta dessa löpa utan att upphandla dessa på nytt?

Mikael

Publicerad 26 augusti 2019

Hej Mikael,

Det framgår inte av din fråga om upphandlingen i det gamla avtalet omfattades av någon upphandlingslag som exempelvis den numera upphävda lagen om offentlig upphandling (gamla LOU) som trädde i kraft den 1 januari 2008. I vårt svar nedan utgår vi från att upphandlingen omfattades av gamla LOU och upphandlades utifrån bestämmelserna i den lagen.

Oavsett om upphandlingen genomfördes enligt bestämmelserna i gamla LOU eller i nya lagen om offentlig upphandling (LOU) så finns det ingen uttrycklig bestämmelse om hur lång avtalstiden på ett enskilt kontrakt får vara. Läs mer om detta i inlägget Avtalets löptid: Kontrakt tills vidare i vår Frågeportal. Om en myndighet har ett befintligt avtal som löper tills vidare finns det ingen skyldighet enligt upphandlingslagstiftningen att avsluta det avtalet för att göra en ny upphandling. Det kan dock finnas affärsmässiga skäl till att göra det.

Ett alternativ skulle även kunna vara att myndigheten ser över vilka möjligheter det finns att förändra det befintliga avtalet. Notera dock att bestämmelserna om ändringar av avtal i LOU gäller även för avtal som har upphandlats enligt gamla LOU. Det innebär att ändringen endast kan genomföras med stöd av någon av bestämmelserna i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Finns det inget stöd för den tänkta ändringen så ska en ny upphandling genomföras.  

Läs mer
Läs även inlägget Ändringar av kontrakt som har ingåtts enligt gamla LOU i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

28 augusti 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.