Start

Går det att åberopa entreprenadprojekt utfört av konsortium som referensprojekt?

Vi (företag A) utförde tidigare ett entreprenadprojekt tillsammans med ett annat byggbolag (företag B) i konsortium (joint venture). Detta entreprenadprojekt lämpar sig att åberopa som referensprojekt i en kommande upphandling där vi avser att delta utan inblandning från vår tidigare partner.

Frågan här är om ett projekt utfört av ett konsortium med företag B får åberopas som referensprojekt av företag A ensam, eller om företag B alternativt konsortiets kapacitet då måste åberopas för att referensprojektet ska vara acceptabelt?

Karin

Publicerad 19 september 2019

Hej,

Beroende på hur det aktuella kvalificeringskravet i den upphandling som leverantören avser delta i är utformat så kan det vara nödvändigt att åberopa företag B:s eller konsortiets kapacitet för att kunna delta i upphandlingen.

Om referensprojektet visar att leverantören själv uppfyller ett kvalificeringskrav behöver denne inte åberopa någon annans kapacitet, även om referensprojektet utfördes i konsortium med ett annat företag. Om referensprojektet däremot visar att leverantören inte själv uppfyller ett kvalificeringskrav (exempelvis om myndigheten ställer krav på att referensobjektet ska innefatta projektering och detta inte utfördes av leverantören) kan denne behöva åberopa företag B:s eller konsortiets kapacitet för att uppfylla kravet.

För att avgöra om ett projekt som genomförts i konsortium med företag B får åberopas som referens när leverantören ensamt ska lämna anbud i en upphandling, eller om företag alternativt konsortiets kapacitet då måste åberopas för att referensprojektet ska vara acceptabelt behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga.

Om ett kvalificeringskrav är otydligt och det därigenom inte framgår vad som krävs för att uppfylla kvalificeringskravet kan leverantören begära ett förtydligande från den upphandlande myndigheten. Detta sker lämpligast i frågor- och svarsfunktionen i upphandlingsverktyget.

Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer
Läs mer om möjligheter att samarbeta med andra i upphandlingar på vår webbplats och inlägget Vad innebär åberopande av andra företags kapacitet i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • 14 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - om leverantörers möjlighet till att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kraven
Med vänlig hälsning,

Gustav

19 september 2019 (Uppdaterat 09 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.