Start

Hur fastställer man villkor för lön när kollektivavtalen är sifferlösa?

Publicerad 01 oktober 2019
Hur fastställer man villkor för lön när kollektivavtalen är sifferlösa?

Kathleen McCaughey

Publicerad 01 oktober 2019

Hej,

Om det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor när arbetet ska utföras är det som huvudregel obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i en upphandling som överstiger tröskelvärdena.

Men för att kunna fastställa villkor förutsätter detta att den upphandlande myndigheten får tillgång till ett centralt kollektivavtal samt att kollektivavtalet innehåller villkor om lön, arbetstid och semester. Om det saknas förutsättningar för myndigheten eller enheten att ange nivån för ett villkor är den inte skyldig att ställa det villkoret. Så kan exempelvis vara fallet om den upphandlande myndigheten eller enheten efter kontakt med parterna kan konstatera att det aktuella centrala kollektivavtalet innehåller enbart ett löneutrymme, men inte fastställda lönenivåer för arbetad tid (så kallad sifferlösa kollektivavtal).

Om det saknas förutsättningar att ställa något av villkoren (lön, arbetstid eller semester) ska övriga villkor ställas. Detta gäller till exempel om det saknas uppgift om lön, för utfört arbetet, i kollektivavtalet. Då ska villkor om semester och arbetstid anges.

Gör den upphandlande myndigheten eller enheten en bedömning att det ändå är viktigt att säkerställa att arbetstagarna får en skälig lön när de utför kontraktet åt myndigheten eller enheten kan det kanske vara värt att fundera på om det går att formulera hur leverantören ska ha rutiner för att jobba för skäliga löner för sina arbetstagare och hur detta förmedlas ner till eventuella underleverantörer.

Läs mer
Läs mer om att fastställa de arbetsrättsliga villkoren och strategiskt inköpsarbete på vår webbplats.

Källhänvisning
  • 16 kap. 2 - 3 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - bestämmelser om att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor 
Med vänlig hälsning

Lena

02 oktober 2019 (Uppdaterat 09 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.