Start

Hur beräknar man värdet av en upphandling med separata delkontrakt?

Hej,

Om en upphandlande myndighet gör en öppen upphandling på en viss typ av vara, och i upphandlingen undantar en viss typ av vara eller en viss del av verksamheten som omfattar ett mindre belopp och därför är mer lämpat att direktupphandla - gäller direktupphandlingsgränsen för den undantagna delen - d.v.s. varor/tjänster kan direktupphandlas upp till 586 TSEK, eller har direktupphandlingsgränsen "förverkats", p.g.a. att summan av varorna och tjänsterna ska räknas ihop med den öppna upphandling som gjorts, och upphandling därmed ska göras från första kronan?

Emmelie

Publicerad 09 oktober 2019

Hej Emmelie,

En upphandlande myndighet har möjlighet att dela upp en upphandling i separata delar. Värdet av upphandlingen ska då beräknas med beaktande av samtliga delkontrakt. Om det sammanlagda värdet överstiger tröskelvärdet, ska varje delkontrakt som huvudregel upphandlas enligt de direktivstyrda bestämmelserna, det vill säga bestämmelserna som gäller för upphandlingar över tröskelvärdet.

Huvudregeln gäller inte om det finns ett delkontrakt med ett värde om lägre än 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader. Finns det fler än ett sådant delkontrakt gäller inte undantaget om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

Gäller inte huvudregeln kan delkontraktet upphandlas enligt de icke-direktivstyrda bestämmelserna. Understiger värdet av delkontraktet direktupphandlingsgränsen är det möjligt att genomföra en direktupphandling.

Läs mer

Läs mer om hur tröskelvärdet beräknas när en upphandling är uppdelad i flera delkontrakt i inlägget Hur beräknas tröskelvärdet av en upphandling med flera delkontrakt? vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt i separata delar
  • 5 kap. 8 § LOU – beräkning av värdet vid tilldelning av kontrakt i separata delar
  • 19 kap. LOU – bestämmelser om inte direktivstyrd upphandling
  • 19 a kap. 2 § direktupphandling under vissa belopp.
Med vänlig hälsning,

Victoria

Jurist

10 oktober 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.