Start

Vad är konsekvenserna om leverantören häver avtalet?

Publicerad 15 oktober 2019
Kan en leverantör välja att avbryta ett upphandlat avtal på grund av att leverantören inte klarar att uppfylla flera av kraven, innebär det en kostnad för leverantören att avbryta/avsluta ett pågående avtal, något slags vite eller liknande? Inget om vite sägs i avtalshandlingarna, ska det specifikt stå något om vite eller finns det generella regler som styr det?

Bertil Johansson

Publicerad 15 oktober 2019

Hej Bertil,

Det finns inga särskilda regler i lagen om offentlig upphandling (LOU) om vad som gäller om leverantören efter en avslutad upphandling vill avsluta avtalet i förtid. Detta är främst en avtalsrättslig fråga som inte kan besvaras mer ingående inom ramen för vår Frågeportal.

Kort kan nämnas att ett ingånget avtal som utgångspunkt är avtalsrättsligt bindande för avtalsparterna. I en situation där en av parterna i efterhand ångrar att man ingått avtalet är främst en fråga för avtalsparterna att gemensamt försöka hitta en lösning på. Om en leverantör väljer att exempelvis häva avtalet utan att ha rätt till det enligt avtalet kan leverantören bli skyldig att betala skadestånd för sitt avtalsbrott. Den part som drabbas av ett avtalsbrott kan ha rätt till skadestånd oavsett om det regleras i avtalet eller inte.

Är ni i behov av avtalsrättsliga råd rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer
Läs även inlägget Är en leverantör bunden av sitt anbud om man av misstag har lämnat ett för lågt anbudspris? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

16 oktober 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.