Start

Arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbetare

Publicerad 17 oktober 2019
Hej!

2019-09-19 publicerade ni en nyhet gällande "Risk för oschyssta arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbete".

Vad gäller om vi vill ställa krav på lägsta lönenivå 122,12 kr/timme för arbetstagare över 18 år och något av våra fängelsetvätterier lämnar anbud? Både Hall och Skogome brukar lämna anbud vid offentliga upphandlingar. Deras tvätteriarbetare tjänar 13 kr/timme. Hur ska vi tänka här? Vi vill ställa krav på bland annat lägsta lönenivå för att undvika oskäliga villkor vid de tvätterier som vi skriver avtal med men då utesluter vi väl automatiskt fängelsetvätterierna eller?

Eva-Lotta Unnerfelt

Publicerad 17 oktober 2019

Hej,

Tack för din fråga.

En upphandlande myndighet ska vid en direktivstyrd upphandling, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillförsäkras.

Det innebär att arbetsrättsliga villkor enbart gäller arbetstagare. Vi skriver om begrepp och termer inom arbetsrättsliga villkor i upphandling på vår webbplats. Där beskriver vi att begreppet arbetstagare ska tolkas i enlighet med vad som gäller enligt arbetsrätten, det vill säga enligt det så kallade civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Grunden för relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare är anställningsavtalet. För att ett anställningsavtal ska föreligga används ett antal kriterier, bland annat att
  • den arbetspresterande ställer sitt arbete till förfogande för arbetsgivaren mot ersättning
  • att arbetet utförs under arbetsgivarens ledning och kontroll
  • att arbetet är varaktigt.
Det finns dock ingen laglig definition av arbetstagare och får därför avgöras i varje enskilt fall med hänsyn till allmänna rättsregler och praxis.

Kriminalvårdens verksamhet regleras av bland annat förordningen med instruktion för Kriminalvården. Där framgår bland annat att de intagnas behov av sysselsättning ska tillgodoses och att Kriminalvården mot avgift får tillhandahålla sådana produkter och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten. Det finns inget som tyder på att de intagnas relation till Kriminalvården kan likställas med ett anställningsförhållande som bygger på ett anställningsavtal. Effekterna av ställda arbetsrättsliga villkor är nog därför inte tillämpliga på Kriminalvårdens intagna inom ramen för ett upphandlat kontrakt.

Oavsett detta har en upphandlande myndighet fortfarande en skyldighet att ställa de arbetsrättsliga villkoren i de fallen den bedömer att det är behövligt. Detta medför inte automatiskt att den upphandlande myndigheten riskerar att behöva förkasta anbud lämnade av Kriminalvården.

Det kan även finnas konkurrensmässiga aspekter. Konkurrensverket granskade 2017 Kriminalvårdens tvätteriverksamhet och hur detta påverkar konkurrenssituationen vid offentlig upphandling av tvätteritjänster när Kriminalvården lämnar anbud. Konkurrensverkets rapport genomfördes innan bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor trädde i kraft. Mer information om Konkurrensverkets slutsatser går att läsa i rapporten Kriminalvårdens tvätteriverksamhet ur ett konkurrensperspektiv på Konkurrensverkets webbplats.

Läs mer
Läs mer om arbetsrättsliga villkor på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • alla kapitel utom 19 och 19 a kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om direktivstyrd upphandling
  • 17 kap. 2 § LOU – särskilda arbetsrättsliga villkor.
Med vänlig hälsning

Lena

21 oktober 2019 (Uppdaterat 10 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.