Start

Upphandla social innovation/Sociala utfallskontrakt

Hej!

Jag undra vad ni har för rekommendationer/guidning gällande huruvida man vill upphandla "på utfall"? Har detta gjort tidigare och vad för stöd material finns att tillgå om man är intresserad?

Mvh,
Hugo

Hugo Mörse

Publicerad 01 november 2019

Hej Hugo,

Upphandla effekt, resultat eller utfall
Att upphandla på effekt, resultat eller utfall innebär att den upphandlande organisationen upphandlar en funktion som ska leda till ett visst resultat, istället för att köpa en specifik lösning.

Läs gärna vårt stöd om funktionskrav i upphandling på vår webbplats.

Särskilt om sociala utfallskontrakt
Upphandlingsmyndigheten hade under 2018 och 2020 ett regeringsuppdrag som syftade till att kartlägga och analysera förutsättningarna för alternativa finansierings- och samverkansformer i offentlig välfärdssektor, bland annat sociala utfallskontrakt. Uppdraget mynnade bland annat ut i rapporten Alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor som finns publicerad på vår webbplats.

I Trendens, Upphandlingsmyndighetens rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet, berättar vi mer om sociala utfallskontrakt och tittar särskilt på exemplet från Örnsköldsviks kommun (s.32).

Upphandla sociala innovationer
Frågan om att upphandla sociala innovationer berördes särskilt under innovationsveckan, där Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Vinnova höll i ett seminarium med titeln ”Går det att köpa sociala innovationer?”. Seminariet filmades och finns tillgängligt på Vinnovas YouTube-kanal.
 
På vår webbplats har vi mer information om innovation i upphandling samt om samverkan med idéburna aktörer, civilsamhället och sociala företag.

Avslutningsvis fortsätter Upphandlingsmyndigheten att bevaka området för och vill gärna ta del av lärande exempel för att kunna sprida kunskap och inspiration till andra offentliga aktörer.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

06 november 2019 (Uppdaterat 01 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.