Start

Vad menas med begreppet långtidsarbetslöshet?

Publicerad 04 november 2019
Hej,

Min fråga är vid en upphandling av städtjänster och en bilaga med social hänsyn.

Minst 30 % av de kommande anställda skall ha ett förflutet med långtidsarbetslöshet.

Hur lång tid är en långtidsarbetslöshet? Det kan behövas ett förtydligande i kommande upphandling.

Lena Granqvist

Publicerad 04 november 2019

Hej,

Tack för din fråga om sociala hänsyn och att inkludera åtgärder för att motverka arbetslöshet i samband med upphandling. Upphandlingslagarna innehåller olika möjligheter för detta, till exempel bestämmelser om reserverad upphandling och särskilda kontraktsvillkor som bland annat kan innefatta sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Det finns ingen formell definition av begreppet ”långtidsarbetslöshet”. I internationella sammanhang är det vanligt att definiera långtidsarbetslöshet som den andel av antalet totala arbetslösa som har varit arbetslösa mer än i 12 månader. I Sverige brukar däremot långtidsarbetslöshet definieras som den andel av beståndet arbetslösa som har varit arbetslösa i mer än 6 månader.

Arbetsförmedlingen redovisar statistik som visar de arbetssökande efter hur länge de har varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i termer av ”inskrivningstider”. Inskrivningstider som är längre än 6 månader betraktas i de sammanhanget som ”långtidsarbetslöshet” och arbetssökande som har sådana inskrivningstider som ”långtidsarbetslösa”. Arbetsförmedlingens statistik skiljer sig från SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) vilket kan påverka uppgifter om långtidsarbetslösheten båda när det gäller antal och andel av de som är arbetssökande.

Arbetsförmedlingen använder också formuleringen ”lång tid utan arbete” där definitionen skiljer sig åt mellan de som är yngre eller äldre än 25 år. ”Lång tid utan arbete” innebär en person som är minst 25 år och har varit inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen med en sammanhängande tid utan arbete i mer än 12 månader. För de som är under 25 år definieras ”lång tid utan arbete” som att personen varit inskriven som arbetslös med en sammanhängande tid utan arbete i mer än 6 månader.

Du kan läsa mer om upphandling med mål att öka sysselsättningen för att motverka arbetslöshet eller andra sysselsättningsfrämjande åtgärder på vår webbplats. Där hittar du bland annat en nationell modell för att främja sysselsättning i samband med upphandling.

I det stödet använder vi orden ”personer som står långt från arbetsmarknaden” när vi beskriver vilka målgrupper som kan vara aktuella, inte ”långtidsarbetslösa”. Begreppet ”personer som står långt från arbetsmarknaden” omfattar även arbetslösa personer som behöver bygga på sin kompetens eller endast har förgymnasial utbildning, arbetslösa personer som har en funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga, nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet eller personer som är i åldrarna 55–64 år.

Läs mer

På vår webbplats finns stöd om vilka personer som avses om en upphandling reserveras enligt bestämmelserna om reserverad upphandling.

Källhänvisningar    

Uppdaterad: den 12 november 2019

Vänliga hälsningar

Charlotta

12 november 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.