Start

Kan man ange att det dyraste anbudet automatiskt kommer att förkastas i en ramavtalsupphandling?

Hej!

Stämmer det att man kan förkasta ett anbud på grund av för högt pris? Om man tänker sig förutsättningarna är att flera andra leverantörer kommer att tilldelas avtal och att det är lägre priser i de anbuden, leverantörerna antas i rangordning, men det dyraste anbudet antas inte. Tänkt utvärderingsgrund är pris. Måste det anges i upphandlingsdokumenten om det finns ett budgettak? Det kanske man inte vill offentliggöra.

/IJ

IJ

Publicerad 18 november 2019

Hej,

Ja, det stämmer att ett anbud kan förkastas om anbudets pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleddes. Anledningen till det är att ett sådant anbud är ett oacceptabelt anbud, med andra ord inte ett godtagbart anbud. Budgeten måste inte anges i upphandlingsdokumenten, däremot är det lämpligt att ange det. Läs mer om takpriser i inlägget Kan en upphandlande myndighet använda takpris? i vår Frågeportal.

Du anger att ni planerar att förkasta det dyraste anbudet oavsett vad priset i det anbudet är. Det är en annorlunda situation än att vad som normalt avses med, och vad vi syftar på ovan, om takpriser. Detta eftersom flera anbud i er modell kan överstiga budget men det är endast det högsta anbudet av dessa som kommer att bli förkastat.

I samband med en upphandling är det möjligt att använda relativa utvärderingsmodeller, det vill säga att utvärderingen i ett anbud är beroende av andra inlämnade anbud. Det kan dock noteras att det är förhållandevis enkelt för en leverantör att kringgå en relativ utvärderingsmodell om den upphandlande myndigheten inte har angett hur många leverantörer som ska antas i rangordningen men att den det högsta anbudet kommer att bli förkastat. Kommer det exempelvis in fem anbud så blir det endast fyra leverantörer i rangordning. Om det istället kommer in sex anbud så blir fem anbud antagna. Om en leverantörs anbud kommer att bli förkastad beror därför till stor del på hur många anbud som kommer in och vilket anbudspris de lämnar. Ett enkelt sätt för leverantören att säkra ramavtalet är att leverantören lämnar två parallella anbud, ett med ett högt pris och ett med ett rimligt pris. På så sätt kommer det första anbudet automatiskt att förkastas och det andra anbudet kommer att antas. Tänk då situationen om alla anbudsgivare skulle agera på samma sätt som leverantören i detta exempel.

Läs mer
Läs om vad som gäller vid användning av användning av utvärderingsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet och det bästa anbudet överstiger budgeten i inlägget Vilka möjligheter finns det om vinnande anbud, men inte övriga inlämnande anbud, överstiger budget? i vår Frågeportal.

Uppdaterad: den 21 november 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

21 november 2019

Hej!
Tack för svar!
Det jag menar i min fråga är: efter att anbudsöppning skett och man ser att ett anbud är avsevärt dyrare än de övriga, så är frågan om då det dyraste anbudet kan förkastas, just för att det är för dyrt, i förhållande till budget. Det utläser jag av svaret att man kan.
/IJ

IJ

22 november 2019

Hej,

Vi förstår. Det innebär att den senare delen av vårt tidigare svar inte är relevant i din situation.

Vi bekräftar att det går att förkasta anbud som överstiger budgeten. Gör den upphandlande myndighet en sådan bedömning anser vi att myndigheten ska förkasta alla anbud som överstiger budgeten. Detta för att iaktta den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling. Väljer en upphandlande myndighet att i efterhand justera budgeten i syfte att förkasta enbart det dyraste anbudet kan det ifrågasättas om myndigheten har iakttagit likabehandlingsprincipen.

Med vänlig hälsning,

Gustav

25 november 2019 (Uppdaterat 21 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.