Start

Om angivna referenser inte kan prata svenska kan man ställa krav på tolkhjälp?

Publicerad 19 november 2019
Om angivna referenser inte kan prata svenska hur ska jag hantera detta?

Kan jag ställa krav på tolkhjälp i administrativa föreskrifter?

Malin Andersson

Publicerad 19 november 2019

Hej Malin,

Samtliga krav i en upphandling ska vara förenliga med den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte får ställa högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå det bakomliggande syftet med kravet.

För att avgöra om ett krav är förenligt med principen om proportionalitet behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Om det bakomliggande syftet i ditt exempel är att verifiera att leverantören uppfyller ett krav i upphandlingen och den upphandlande myndigheten inte kan något annat språk än svenska skulle det kunna innebära att kravet på tolkhjälp är proportionerligt.

Ett mindre ingripande krav skulle möjligen kunna vara att ni utreder om det inte finns något annat språkkompetens på myndigheten. Om exempelvis någon på myndigheten kan använda språket engelska skulle den upphandlande myndigheten kunna öppna upp för möjligheten att referenserna ska lämnas på engelska. Ytterligare ett alternativ kan vara att den upphandlande myndigheten anlitar någon som har möjlighet att tillhandahålla tolktjänster i syfte att förbättra förutsättningarna för konkurrens i upphandlingen.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

21 november 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.