Start

Kan myndigheten ta in en offert och använda den i en förhandling med en konkurrent?

Publicerad 30 november 2019
Hej.

Tänkte fråga om det är OK för en myndighet att ta in en offert från ett företag för att sedan använda den offerten i en omförhandling eller som kommunikation med ett annat företag? Dvs ta in en offert och sedan gå till konkurrenten och se om de kan matcha priset som getts i offerten? Det handlar om upphandlingar som går under direktupphandlingsgränsen så det handlar om direktupphandlingar men frågan är om en myndighet kan utnyttja ett företag för att pressa priset på ett annat företag?

Med vänliga hälsningar

Mathias Grahn

Mathias Grahn

Publicerad 30 november 2019

Hej Mathias,

Det framgår inte av din fråga om den upphandlande myndighetens syfte med åtgärden är att be om den första offerten var att undersöka om kostnaden för köpet ryms inom den upphandlande myndighetens budget eller om det var en inbjudan att lämna anbud. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra vilken av dessa två typer en åtgärd avser.

Om syftet var att endast undersöka en eventuell kostnad ser vi inte något omedelbart upphandlingsrättsligt problem i det du beskriver eftersom den leverantör som har lämnat kostnadsförslaget inte, i detta fall, har blivit inbjuden att delta i direktupphandlingen.

Har däremot den upphandlande myndigheten gått ut till fler en än leverantör och efterfrågat en offert i syfte att konkurrensutsätta köpet så har dessa leverantörer rätt att delta i direktupphandlingen. I sådana fall är det inte tillåtet att agera på sättet du beskriver. Detta följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling.

För att avgöra om en upphandlande myndighets agerande är förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en sådan bedömning.

Källhänvisningar
Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6309–14 (HFD 2015 ref. 63) – det är inte tillåtet att avslöja olika anbudsgivares priser till en viss leverantör i en förhandling.

Med vänlig hälsning,

Gustav

05 december 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.