Start

Vilken CPV-kod är det som gäller vid hyra av skol- och förskolepaviljonger?

Publicerad 12 december 2019
Hej,
Vi har för avsikt att annonsera ett DIS för uppställning och hyra av skol- och förskolepaviljonger för tillfälliga elevplatser. Vilken CPV-kod är det som gäller i det fallet?

Martin

Publicerad 12 december 2019

Hej Martin,

Upphandlingsmyndigheten ger endast generell vägledning och kan därför inte bedöma vilken CPV-kod som ska användas i en enskild upphandling.

Den upphandlande myndigheten ska sträva efter att välja den kod som bäst stämmer överens med det tänkta föremålet för upphandlingen. Även om den upphandlande myndigheten blir tvungen att använda flera olika koder så ska en enda kod väljas för upphandlingsmeddelandets titel. Om CPV-koden inte är tillräckligt exakt ska den upphandlande myndigheten hänvisa till den huvudgrupp, grupp, undergrupp eller kategori som bäst beskriver det tilltänkta föremålet för upphandlingen.

Det finns inget generellt svar på vilken eller vilka CPV-koder som är aktuella vid en upphandling av hyra av tillfälliga modulbyggnader. Det finns inte någon enhetlig och vedertagen begrepp för olika typer av tillfälliga modulbyggnader i lagen om offentlig upphandling (LOU). Några begrepp som brukar användas för att benämna tillfälliga modulbyggnader är paviljong, modulbyggnad och baracker. Hur en upphandlande myndighet väljer att benämna sin upphandling spelar därför mindre roll. Benämningen kan dock vara till hjälp för att hitta en relevant CPV-kod.

Nedan följer en uppräkning av CPV-koder som vi bedömer kan vara aktuella vid en upphandling av tillfälliga modulbyggnader.
Relevanta CPV-koder för varor
  • 44211000–2 Monteringshus
  • 44211100–3 Mobila byggnader och modulbyggnader
  • 44211110–6 Stugor
Relevanta CPV-koder för byggentreprenader
  • 45212600–2 Byggnation av paviljong
  • 45223800–4 Montering och uppförande av prefabricerade strukturer
  • 45223810–7 Elementbygge
  • 45223820–0 Prefabricerade delar och komponenter
  • 45223821–7 Prefabricerade element
  • 45223822–4 Fabrikstillverkade betongelement
Svensk byggtjänst anser att det är CPV-kod 44211100-3 som ska användas när det är fråga om hyra och montering, eftersom hyran representerar den större delen av upphandlingens värde.

Vilken eller vilka CPV-koder som ska användas är i slutändan upp till den upphandlande myndigheten att avgöra då de bäst vet vad föremålet för upphandlingen är samt omfattningen av densamma.

Läs mer
Läs mer om CPV-koder på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Gustav

13 december 2019 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.