Start

Vad gäller om huvudgruppen för en tjänst anges i bilaga 2 men inte den specifika CPV-koden?

Telekommunikationstjänster finns både med CPV-kod: 64000000-6 och 64200000-8. Vad jag kan se finns den ena CPV-koden i bilaga 2 men inte den andra. Vilken CPV-kod gäller om en kommun ska upphandla telefonitjänster för sin egen räkning?

Mathias Sylvan

Publicerad 17 november 2022

Hej Mathias,

I bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU) anges tjänsterna som omfattas med huvudgrupp, grupp samt den specifika CPV-kod som gäller för tjänsten. För att en tjänst ska omfattas av bilagan krävs att den specifika CPV-koden finns angiven. Antingen som en egen kod eller, där så är lämpligt, som en intervall av koder. Att en huvudgrupp är angiven innebär alltså inte att samtliga CPV-koder under huvudgruppen omfattas av bilagan.

CPV-kodernas uppbyggnad
De två första siffrorna i en CPV-kod identifierar enbart huvudgruppen. Under varje huvudgrupp finns ett antal mer specificerade CPV-koder där de tre första siffrorna identifierar grupper, de fyra första siffrorna undergrupper och de fem första siffrorna kategorier. Resterande siffror i CPV-koden tillför ytterligare en grad av precisering inom varje kategori.

Omfattas Telekommunikationstjänster av bilagan?
Det innebär att CPV-koden 64000000–6 endast identifierar huvudgruppen, det vill säga Post- och telekommunikationstjänster. Under denna huvudgrupp finns två olika grupper 64100000–7 Post- och budtjänster samt 64200000-8 Telekommunikationstjänster.

Som framgår av bilagan är det enbart vissa CPV-koder som ligger under gruppen för Post- och budtjänster som omfattas av bilagan. Ingen av de CPV-koder som ligger under gruppen Telekommunikationstjänster anges i bilagan vilket innebär att dessa tjänster inte omfattas av bilagan.

Källhänvisningar
  • skäl 119 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – för att undvika rättsosäkerhet bör det klargöras att hänvisning till en huvudgrupp inte implicit innebär en hänvisning till underavdelningar. En sådan heltäckande hänvisning bör i stället göras explicit genom att alla relevanta poster nämns, där så är lämpligt som ett intervall av koder
  • bilaga 1 i Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen) – uppbyggnad av klassificeringssystemet.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

21 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.