Start

Är upphandling av tv-abonnemang upphandlingspliktigt?

Hej.

Jag undrar om upphandling behöver göras kring tv abonnemang kring kanaler eller om det klassas som ensamrätt eller konstundantag och på så sätt är undantag från LOU?

Karolina

Publicerad 18 december 2019

Hej Karolina,

Såvitt vi känner till finns inget undantag vad gäller upphandling av tv-abonnemang. En upphandlande myndighet ska som huvudregel konkurrensutsätta alla upphandlingar.

Vi noterar även att det i Sverige inte finns någon leverantör som har ensamrätt att tillhandahålla tv-abonnemang.

Vi har även svårt att se hur konstundantaget skulle vara aktuellt i den beskrivna situationen. Läs mer om när undantaget för konstnärlig prestation kan användas i inlägget Upphandling av artister till årligt återkommande evenemang (konstnärlig prestation) i vår Frågeportal.

I vissa situationer kan eventuellt undantaget på grund av tekniska skäl vara aktuellt att tillämpa. Läs mer om när undantaget om tekniska skäl kan användas i inlägget När är undantaget om tekniska skäl tillämpligt? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer i de liknande inläggen Hur gör man en upphandling om det bara finns en leverantör på marknaden? och Undantag från upphandling om det bara finns en aktuell leverantör? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

19 december 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.