Startsida

Saknade kriterier för livsmedel

Publicerad 16 januari 2020
I samband med att jag uppdaterar kriterier för en livsmedelsupphandling finner jag att krav 10890 Salmonella har försvunnit från både Mejeriprodukter och ägg, i likhet med krav 10439 Sysselsättning för frigående grisar.
Är de borttagna och i så fall varför och vilka krav kan ersätta dem?

Upphandlare

Publicerad 16 januari 2020

Hej,

Det stämmer att det tidigare fanns ett kriterium i Kriteriebiblioteket för salmonellafrihet. Kriteriet infördes år 2006 för att stödja de särskilda salmonellagarantier som Sverige och Finland fick vid sina EU-inträden.

Kriteriet har enbart omfattat salmonella även om det finns andra sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa, exempelvis campylobacter och MSRA.
Dessa smittor saknar i dagsläget standardiserade provtagningsmetoder och bör inte kravställas även om de kan utgöra ett större hot mot folkhälsan än salmonella.

Anledningen till att salmonellakriteriet är borttaget är bedömningen att salmonellakriteriet i praktiken inte haft någon effekt på folkhälsan.
Bedömningen är även att risken att få salmonellasmittade livsmedel vid leverans i praktiken inte påverkas av kriteriet. Det finns redan omfattande lagstiftning inom Sverige och EU för att inte utsätta människor för salmonellasmitta genom att återkalla smittade livsmedelspartier. Det gör att effekten av kriteriet uppnås genom andra reglerande bestämmelser inom EU och det finns standardiserade provtagningsmetoder vid uppföljning av livsmedelssäkerheten.

Utifrån ett riskbaserat och hållbarhetsmotiverat perspektiv finns en mängd andra hållbarhetskriterier som rätt använda bidrar till hållbarhetsvinster inom djurskydd, miljöskydd och sociala krav i den offentliga affären.

Kriterium för sysselsättning gris finns Kriteriebiblioteket - så det borde komma upp...

Beroende på när annonsering ska ske vill jag informera dig om att reviderade kriterier för Gris och Nöt kommer att publiceras i mars 2020.

Om något är oklart, vänligen hör av dig.

Hälsningar
/Monica

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

23 januari 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.