Start

Livsmedel i nivå med svensk lagstiftning

Publicerad 24 maj 2022
Hej. Om man vill ställa krav på livsmedel i nivå med svensk lagstiftning, finns det information om vilka hållbarhetskriterier man då bör ställa per kriterigrupp?

Madelene

Publicerad 24 maj 2022

Hej Madelene,

De upphandlande organisationer som har en ambition att ställa krav "i nivå med svensk lagstiftning" kan ta hjälp av våra kravpaket för nationella livsmedelsstrategin som du hittar i vår kriterietjänst.

I kravpaketen samlar vi de hållbarhetskriterier som omfattar djurskyddsaspekter och/eller miljöaspekter som återfinns i svensk lagstiftning eller frivilliga branschöverenskommelser i Sverige. Kravpaket finns i dagsläget för nöt-, gris-, lamm- och fårkött samt komjölk.

Du hittar kravpaketen på vår webbplats:
Om ambitionen är att upphandla ekologiskt så kan du utgå från våra ekologiska kriterier på avancerad nivå. Det vanligaste beviset för kravuppfyllnad är då KRAV-certifierad råvara som uppfyller EU-förordningen om ekologisk produktion (EU)  2018/848 samt svensk djurskyddslagstiftning på animaliesidan.

För övriga produktgrupper har vi som ambition att ta fram kravpaket, där så är möjligt, i takt med att kriterierna förvaltas.

Återkom gärna om något är oklart.
Med vänliga hälsningar,

Charlotta

25 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.