Start

Hur kan jag som leverantör hålla mig uppdaterad på ändringarna i hållbarhetskriterierna?

Publicerad 14 april 2022
hur ska jag som leverantör som försöker upprätthålla UHM kriterier för kött/fågel/ägg hålla mig uppdaterad om det blir ändringar i kriterierna?

lina weylandt

Publicerad 14 april 2022

Hej Lina,  

Vi har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna. Det finns flera sätt att hålla sig uppdaterad på vilka ändringar som är på gång.

På vår webbplats publicerar vi regelbundet information om pågående revideringar eller nyutveckling av våra hållbarhetskriterier. Där finns också information om kommande revideringar som vi planerar för.

Ett annat bra sätt är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka och där informerar vi bland annat om när vi skickar ut reviderade kriterier på externa synpunkter. Då kan alla som är intresserade se det nya kriterieförslaget och välkomnas också att lämna synpunkter. Kriterieutkasten som skickas ut för externa synpunkter brukar ge en bra fingervisning om vilka förändringar som är att vänta.

Med vänliga hälsningar,

Charlotta

Hållbarhetsspecialist

19 april 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.