Start

Hur ska vi ställa arbetsrättsliga villkor vid en koncession under tröskelvärdet?

Hej!

Är intresserad av att ställa krav på arbetsrättsliga villkor vid upphandling av caféverksamhet. Tjänstekoncession. Värdet är under tröskelvärdet.

Vad jag kan se finns inga mallar för den branschen framtagna från upphandlingsmyndigheten.

Hur går jag bäst tillväga för att få grepp om proportionella krav gällande arbetstider, lön och semester?

Bo

Publicerad 28 januari 2020

Hej Bo,

Vad kul att ni är intresserade av att ställa arbetsrättsliga villkor. Enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) finns skyldigheten att ställa arbetsrättsliga villkor om det behövs i upphandlingar som överstiger tröskelvärdet.

Om ni anser att det skulle kunna vara intressant att ställa arbetsrättsliga villkor även om upphandlingens värde understiger tröskelvärdet behöver ni först göra en behövlighetsbedömning. Det vill säga en analys om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av caféverksamheten ni ska upphandla.

Om ni kommer fram till att det inte finns risk för oskäliga arbetsvillkor när kontraktet ska utföras bör ni fundera på om det är proportionerligt att ändå ställa villkoren.

För att ett villkor ska vara proportionerligt ska det ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas. Villkoren ska enkelt uttryckt inte vara onödigt konkurrensbegränsande. Om det finns flera alternativ bör den upphandlande myndigheten eller enheten välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna. Om ett krav eller villkor är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna eller inte måste avgöras i varje enskilt fall, bland annat utifrån vad som upphandlas och vad syftet med upphandlingen är.

Kommer ni fram till att det finns ett behov av att ställa villkoren eller att det är proportionerligt att ställa villkoren har vi information om att fastställa arbetsrättsliga villkor på vår webbplats. På vår webbplats finns även information om strategiskt inköpsarbete med arbetsrättsliga villkor.

Källhänvisningar
14 kap. 2-5 §§ lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Med vänlig hälsning

Lena

29 januari 2020 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.