Start

Omfattas Parkeringstjänster av LOU bilaga 2?

Hej, vi ska snart upphandla parkeringstjänster enligt LOU omfattande bland annat parkeringsövervakning via rondering och allt annat som har med parkering till besökare av våra egendomar att göra.
Min fråga är om denna tjänst omfattas av bilaga 2, underkategori Undersöknings- och säkerhetstjänster och därför kan upphandlas med en förenklat förfarande LOU eller om den ska upphandlas med ett annat förfarande, 6 kap. 1§ 1-5?
Eftersom hänvisad bilaga 2 bland annat innefattar vakttjänster, övervakningstjänster och patrullering tänkte jag att den även då kanske även innefattar parkeringstjänster?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning
Johan

Johan Aksberg

Publicerad 03 februari 2020

Hej Johan,

Parkeringstjänster har CPV-koden 63712400–7 vilket inte omfattas av de tjänster som finns uppräknade i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). Utifrån uppgifterna i din fråga så tolkar vi det som om även andra tjänster än parkeringstjänster ska omfattas av upphandlingen och det kan därför vara frågan om ett blandat kontrakt.

Avser ett kontrakt både sociala och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU och andra tjänster ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för tjänsterna. Huvudföremålet styr vilka bestämmelser som ska tillämpas. Det innebär att den del av kontraktet som har det högst uppskattade värdet avgör om upphandlingen ska genomföras endast enligt 19 kap. LOU eller LOU i sin helhet. Som tillägg kan även 19 a kap. LOU aktualiseras om det är fråga om direktupphandling.

Läs mer
Läs mer om vad som gäller vid blandad upphandling på vår webbplats samt i inläggen Vad innebär blandad upphandling, delbara och odelbara kontrakt? och Vad är skillnaden mellan blandad upphandling och tilldelning av kontrakt i separata delar? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen) – gemensam terminologi vid offentlig upphandling
  • 2 kap. 2 § tredje stycket punkten 1 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelserna om blandade kontrakt när kontraktet innehållet tjänster som omfattas av bilaga 2 och andra tjänster.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

05 februari 2020 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.