Start

Kan man kombinera olika avropsmodeller i ett och samma ramavtal?

Hej,
Arbetar med en upphandling för kommun och bolag. Tanken är att man ska teckna 5 leverantörer.

Bolaget vill att man ändrar avropsmodellen för deras avtal.
Vid utformning av avropsmodell,
Kan man ha använda rangordning för två (2) leverantörer med 60/40% fördelning. sen vid förnyad konkurrensutsättning över 1.5 miljon så kan man ställa frågan till alla 5 som är tecknat avtal med.

kan man använda modellen och håller den juridiskt?

/ Matilda


Matilda Gustafsson

Publicerad 14 februari 2020

Hej Matilda,

Ja, det är fullt möjligt att använda sig av en sådan modell.

Den modell du beskriver i din fråga kallas för tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal med flera leverantörer delvis efter en förnyad konkurrensutsättning. Syftet med bestämmelsen är att öka flexibiliteten för upphandlande myndigheter samtidigt som hänsyn tas till de grundläggande upphandlingsprinciperna såsom principen om likabehandling och öppenhetsprincipen.

Om man avser använda en sådan modell ska de objektiva villkoren som den upphandlande myndigheten ska använda när den avgör om tilldelning ska ske utan eller efter en förnyad konkurrensutsättningen tydligt framgå av upphandlingsdokumenten. Att förnyad konkurrensutsättning kommer att användas om kontraktet överstiger ett visst värde är ett exempel på ett sådant objektivt villkor. Den upphandlande myndigheten ska även ange vilka objektiva villkor den kommer att tillämpa för att avgöra vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet när tilldelningen sker utan en förnyad konkurrensutsättning. Dessa objektiva villkor kan exempelvis vara en fastställd rangordning eller en annan fördelningsnyckel.

Så länge metoden och de objektiva villkoren för tilldelning av kontrakt är tydligt angiven i upphandlingsdokumenten enligt ovan ser vi inga hinder mot att det endast är två leverantörer som kan bli aktuella för tilldelning av kontrakt utifrån angiven fördelningsnyckel, medan det är fler leverantörer som kan tävla om kontraktet vid en förnyad konkurrensutsättning.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt delvis efter en förnyad konkurrensutsättning
  • prop. 2015/16:195 s. 521 och 1013-1014 – syftet med möjligheten att använda tilldelning av kontrakt delvis efter en förnyad konkurrensutsättning är att öka flexibiliteten för upphandlande myndigheter.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

21 februari 2020 (Uppdaterat 17 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.