Startsida

Aktuella arbetsrättsliga villkor för byggbranschen?


Hej,

Byggbranschen är ett av de områden som identifierats som riskbransch. Varför har ni inte tagit fram arbetsrättsliga villkor inom detta område?

Nu hänvisar ni till ett gott exempel från de tre stora städerna men hur vet jag att detta exempel med tillhörande dokument fortfarande är aktuellt? Hade gärna sett att det fanns framtaget arbetsrättsliga villkor för bygg i er kriterie-wizard, annars uppstår alltid frågan om skrivningen är aktuell och uppdaterad eller ej.

Vänlig hälsning
Kristina

Kristina

Publicerad 20 februari 2020

Hej,

Det stämmer att byggbranschen var en av de utpekade branscherna i propositionen till bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i upphandling. I och med att lagstiftningen kom på plats tog vi över de villkor som Stockholm, Malmö och Göteborg (Städerna) hade tagit fram för exempelvis byggavtalet och installationsavtalet. Det är de exempel på villkor vi har på vår webbplats.

Vi har sedan dess fastställt villkor för målare som finns i vår kriteriedatabas. Dessutom har vi genomfört riskbedömningar för byggnadsplåtslagare och ventilationsarbetare (och ingår i Installationsavtalet). Dessa har däremot på en nationell nivå bedömts som låg risk för oskäliga arbetsvillkor och vi har av den anledningen inte fastställt några villkor. När dessa yrken bedömdes kom det fram att snöskottare på tak (vilket är en arbetsuppgift som byggnadsplåtslagare är den yrkesgruppen som enligt kollektivavtalet har en möjlighet att röja snö från taken) bedömdes som en yrkesgrupp där det förekommer risker för oskäliga arbetsvillkor. Så i och med det tog vi även fram villkor för dessa.

Gällande de andra yrkesgrupper som omfattas av Städernas villkor pågår fortfarande arbete med att genomföra riskbedömningar. Vi har ambitionen att fastställa villkor när vi bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor på en nationell nivå. När Upphandlingsmyndigheten fastställer arbetsrättsliga villkor publiceras dessa i vår kriteriedatabas.

De villkor Städerna tog fram är baserade på kollektivavtal som sträcker sig fram till den 30 april 2020. Så dessa villkor är fortfarande giltiga. Just nu är arbetsmarknadens parter mitt upp i avtalsrörelsen om håller på att omförhandla kollektivavtalen och jag kan inte säga när deras arbete med att omförhandla kollektivavtalen är klart.

För att ha möjlighet att justera villkoren som kommer annonseras i en upphandling är det därför viktigt att även få med en ändringsklausul om er möjlighet att justera villkoren när nytt kollektivavtal är omförhandlat. Förslag på sådan formulering hittar du i våra mallar för kontraktsvillkor i vår kriteriedatabas.

Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor. Med vänlig hälsning

Lena

21 februari 2020

Hej, har fått indikation på att ni har angivit ett antal riskbranscher i samband med upphandling. Vilka är dessa? Tack på förhand

Fredrik Roeck Hansen

3 juni 2020

Hej,

Vi har genomfört ett arbete med att ta fram olika riskbedömningar för yrkesgrupper för att bedöma om det på nationell nivå finns risk för oskäliga arbetsvillkor för dessa yrkesgrupper när de utför offentliga kontrakt.

Dessa riskbedömningar hittar du på vår webbplats.
På webben hittar du även en beskrivning av hur vi har genomfört
riskbedömningarna och hur upphandlande organisationer kan använda dessa
bedömningar.

Med vänlig hälsning.

Lena

3 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.