Start

Kan man avsluta ett dynamiskt inköpssystem (DIS) i förtid?

Publicerad 21 februari 2020
Hej,  
Om vi har ett dynamiskt inköpssystem som vi inte längre vill ha kvar, är det då möjligt att avsluta systemet eller måste vi låta den ligga kvar under hela giltighetstiden och låta nya leverantörer kvalificera in sig?

Med vänliga hälsningar

Sara

Publicerad 21 februari 2020

Hej Sara,

Ja, det är möjligt att avsluta ett befintligt och pågående dynamiskt inköpssystem. Om en upphandlande myndighet vill avsluta ett dynamiskt inköpssystem i förtid ska myndigheten anmäla ändringen av systemets giltighetstid till Tenders Electronic Daily (TED).

Notera att skyldigheten att anmäla ändringar av giltighetstiden till TED endast föreligger för dynamiska inköpssystem över tröskelvärdet.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1026 – med ändring av ett dynamiskt inköpssystems giltighetstid avses även avslutande av systemet
  • 8 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändringar av giltighetstiden för ett dynamiskt inköpssystem ska anmälas till kommissionen
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

21 februari 2020 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.