Start

Får man ställa krav på en vara, utöver CE-märkning?

Publicerad 24 februari 2020
Av EU-förordningen nr 305/2011 följer att "En medlemsstat ska se till att användningen av byggprodukter som bär CE-märkningen inte hindras av bestämmelser eller villkor som åläggs av offentliga organ, ..., när angivna prestanda motsvarar kraven för sådan användning av byggprodukterna i denna medlemsstat" (Art. 8.5).

Får en upphandlande myndighet ställa egna krav på högre kvalitet m.m. utöver kravet att varan ska vara CE-märkt eller måste CE-märkta varor alltid godtas?

Irene

Publicerad 24 februari 2020

Hej Irene,

Ja, en CE-märkning innebär enbart att produkten uppfyller EU:s hälso-, miljö-, och säkerhetskrav och en upphandlande myndighet får därmed ställa ytterligare krav om det behövs för att myndigheten ska få den kvalitet eller liknande som behövs.

En upphandlande myndighet har som huvudregel en stor frihet att själv utforma sin upphandling för att tillgodose verksamhetens behov, under förutsättning att det inte strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna. Så länge kravet är förenligt med de grundläggande principerna är alltså inte en upphandlande myndighet förhindrad att ställa krav som går längre än EU-lagstiftning eller lag i någon medlemsstat.
 
Läs mer
Läs mer i inlägget Kan man ställa så höga hållbarhetskrav att vissa leverantörer inte kan lämna anbud? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

27 februari 2020 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.