Start

Producentansvar gällande förpackningar för livsmedel

Publicerad 07 april 2020
Jag kan inte hitta något om producentansvar gällande förpackningar som rör livsmedel i kriteriebiblioteket. Behöver man inte ha med det i förfrågningsunderlaget eller vad gäller?

Annica

Publicerad 07 april 2020

Hej Annica,

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar innebär att företag som sprider förpackningar och tidningar på den svenska marknaden har ett ansvar för att dessa samlas in och återvinns. Förordningen syftar till en miljömässigt hållbar återvinning av alla de förpackningar och tidningar som årligen sätts på marknaden. Producentansvaret är därmed ett lagkrav som ska uppfyllas i Sverige och behöver inte kravställas vid upphandling eftersom alla lagkrav på en marknad ska uppfyllas i affären även om dessa krav inte finns i upphandlingsdokumentet.

Om du vill ställa längre gående krav på producentansvar eller förpackningar kan sådana krav utformas i upphandlingen under förutsättning att kravet uppfyller ett definierat kundbehov samt kan tillgodoses av marknadens aktörer för att kravet ska fungera i praktiken.

Livsmedelsförpackningar är ett komplicerat område och tyvärr finns inga livsmedelskriterier i kriteriebiblioteket i nuläget.
Förpackningskriterier kan komma att utvecklas i kommande kriterieförvaltning.

Hälsningar
/Monica

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

17 april 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.