Start

Går det att inrätta ett gemensamt dynamiskt inköpssystem?

Hej

Hittade inte svar på min fråga i de andra inläggen om Dynamiska inköpssystem (DIS) så jag ställer en ny:

1. Ses ett helägt kommunalt bolag som en egen upphandlande myndighet om de skulle medverka i ett DIS?

Påstående:
Om bolaget ses som en egen upphandlande myndighet, då borde en kommun inte kunna annonsera upphandlingar för bolagets räkning i ett DIS då det endast är en inköpscentral som får driva ett DIS där andra upphandlande myndigheter deltar.

2. Stämmer mitt påstående eller är det OK att en kommun skickar ut upphandlingar för sitt bolags räkning i sitt DIS?

Mvh Johan

Johan Bölenius

Publicerad 24 april 2020

Hej Johan,

Vi utgår ifrån att det kommunala bolaget i ditt exempel är upphandlingspliktigt enligt någon av upphandlingslagarna. Ett kommunalt bolag är en egen juridisk person som är frånskild kommunen. Bolaget är alltså en egen upphandlande myndighet.

Ditt påstående är dock inte en korrekt tolkning av lagstiftningen. Det är tillåtet att flera upphandlande organisationer tillsammans inrättar ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för att täcka ett gemensamt behov. Detta kallas för samordnad upphandling eller tillfällig gemensam upphandling.

Vilka upphandlande organisationer som har rätt att använda systemet ska tydligt framgå i annonsen för DIS:et. Det är inte möjligt för en upphandlande organisation att ansluta sig i efterhand till systemet. Det innebär att om en kommun driver ett DIS där det inte uttryckligen står i annonsen för DIS:et att det kommunala bolaget har rätt att använda systemet så kan inte kommunen, inom ramen för systemet, skicka ut en inbjudan att lämna anbud för det kommunala bolagets räkning.

Om ett dynamiskt inköpssystem inrättas av en inköpscentral behöver det endast framgå av annonsen att andra upphandlande organisation kan komma att använda systemet, men vilka dessa är behöver inte framgå.

Läs mer
Läs mer om hanteringen av gemensamma DIS i inlägget Avropande myndigheter i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) i vår Frågeportal.

Läs mer om definitionen av upphandlande myndighet i inläggen När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? och En kommun men alla nämnder anses som separata upphandlande myndigheter? i vår Frågeportal.

Läs även gärna vilka möjligheter som finns för upphandlande myndigheter att genomföra samordnade upphandlingar på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 544 – att det finns bestämmelser om vissa former av samordnad upphandling hindrar inte att det finns andra olika former av samordnad upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 1025 - En inköpscentral kan alltså inrätta ett dynamiskt inköpssystem som får användas av andra upphandlande myndigheter utan att dessa myndigheter från början uttryckligen har identifierats i anbudsinfordran. Ett krav är dock att inköpscentralen i den anbudsinfordran som inrättar systemet anger att andra upphandlande myndigheter kan komma att använda systemet.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

29 april 2020 (Uppdaterat 02 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.