Start

Hur lång måste en frivillig avtalsspärr vara för att avtalet inte senare ska kunna ogiltigförklaras?

Hej,

Jag undrar om det är så att man vill tillämpa frivillig avtalsspärr efter förnyad konkurrensutsättning, måste den vara 10 dagar eller kan man korta ner den?

Michaela Zetterquist

Publicerad 30 april 2020

Hej Michaela,

Vid en förnyad konkurrensutsättning gäller ingen avtalsspärr men den upphandlande organisationen kan välja att tillämpa en frivillig avtalsspärr. Tillämpar den upphandlande organisationen en frivillig avtalsspärr kan inte avtalet ogiltigförklaras. En förutsättning för att bestämmelserna om ogiltighet inte ska bli tillämpliga är dock att den frivilliga avtalsspärren följer de allmänna bestämmelserna om avtalsspärr.

De allmänna bestämmelserna om avtalsspärr innebär att den upphandlande organisationen ska skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut samt iaktta en avtalsspärren på minst 10 dagar från det att underrättelsen skickades. I underrättelsen om tilldelningsbeslut ska det framgå när tiden för avtalsspärren löper ut.

Läs mer
Läs mer om vad en frivillig avtalsspärr vid en förnyad konkurrensutsättning innebär samt hur en avtalsspärr ska formuleras i tilldelningsbeslutet i inläggen Medför en frivillig avtalsspärr att upphandlingen kan överprövas? och Underrättelse om tilldelningsbeslut, hur ska avtalsspärren formuleras? i vår Frågeportal.
 
Källhänvisningar
  • 20 kap. 2 § andra punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – avtalsspärr gäller inte vid en förnyad konkurrensutsättning
  • 20 kap. 15 § första punkten LOU – bestämmelserna om ogiltighet gäller inte om den upphandlande organisationen har skickat en underrättelse om tilldelningsbeslut samt tillämpat en frivillig avtalsspärr
  • 20 kap. 1 § LOU – allmänna bestämmelser om avtalsspärr
  • 20 kap. 18 § LOU – vid beräkning av längden av en avtalsspärr ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas 
  • 12 kap. 12 § LOU – en underrättelse ska innehålla uppgift om den period under vilken avtal inte får ingås (avtalsspärr).
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

05 maj 2020 (Uppdaterat 02 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.