Start

Är digitala vårdmöten och system för digitala vårdmöten en välfärdstjänst?

Hej!
Har en fundering runt hur man ska tänka angående upphandling av system för digitala vårdmöten, faller de in under något av undantagen i bilaga 2 eller 2 a enligt LOU?

Daniel Geisler

Publicerad 16 juni 2020

Hej Daniel,

Vill först uppmärksamma att välfärdstjänster som begrepp och bilaga 2 a har försvunnit på grund av de nya upphandlingsreglerna som trädde i kraft 1 februari. Innehållet från bilaga 2 a finns nu i den uppdaterade bilaga 2.

Med det sagt är enbart system för digitala vårdmöten, där personalen som genomför mötet tillhandahålls genom egen regi eller genom ett annat separat avtal, är sannolikt inte en tjänst om omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU).

CPV-koder som kan bli aktuella vid upphandling av det systemstöd som behövs för digitala vårdmöten kan vara:
  • 48500000–3 Programvara för kommunikation och multimedia
  • 48510000–6 Programvara för kommunikation
  • 48515000–1 Programvara för videokonferens
  • 72212500–4 Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation och multimedia
  • 72212510–7 Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation
  • 72212515–2 Programvaruutvecklingstjänster för videokonferens
Om föremålet för upphandlingen istället är själva genomförandet av digitala vårdmöten, och inte systemen för ett sådant, kan reglerna för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 sannolikt tillämpas. Om upphandlingen omfattar både sådana tjänster och andra varor eller tjänster blir bestämmelserna om blandad upphandling i 2 kap. LOU tillämpliga.

Läs mer
Läs mer om de nya upphandlingsreglerna på vår webbplats.

Källhänvisning
  • prop. 2021/22:5 s. 87 - bilaga 2 a ska utgå och de tjänster som anges där ska flyttas över till bilaga 2.
  • 2 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - vad som avses med ett blandat kontrakt inom ramen för en blandad upphandling

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

23 juni 2020 (Uppdaterat 17 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.