Start

Är digitala vårdmöten och system för digitala vårdmöten en välfärdstjänst?

Hej!
Har en fundering runt hur man ska tänka angående upphandling av system för digitala vårdmöten, faller de in under något av undantagen i bilaga 2 eller 2 a enligt LOU?

Daniel Geisler

Publicerad 16 juni 2020

Hej Daniel,

Enbart system för digitala vårdmöten, där personalen som genomför mötet tillhandahålls genom egen regi eller genom ett annat separat avtal, är sannolikt inte en tjänst om omfattas av bilaga 2 eller bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU).

CPV-koder som kan bli aktuella vid upphandling av det systemstöd som behövs för digitala vårdmöten kan vara:
  • 48500000–3 Programvara för kommunikation och multimedia
  • 48510000–6 Programvara för kommunikation
  • 48515000–1 Programvara för videokonferens
  • 72212500–4 Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation och multimedia
  • 72212510–7 Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation
  • 72212515–2 Programvaruutvecklingstjänster för videokonferens
Om föremålet för upphandlingen istället är själva genomförandet av digitala vårdmöten, och inte systemen för ett sådant, kan reglerna för upphandling av välfärdstjänster sannolikt tillämpas. Om upphandlingen omfattar både välfärdstjänster och andra varor eller tjänster blir bestämmelserna om blandad upphandling i 2 kap. LOU tillämpliga.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

23 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.