Start

Arbetsrättsliga villkor för måleriarbeten när avtalsrörelsen skjutits upp?

Hej,
De arbetsrättsliga villkor för Måleriarbeten som Upphandlingsmyndigheten tidigare tagit fram och som återfinns på er hemsida: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/arbetsrattsliga-villkor-enligt-kollektivavtal/arbetsrattsliga-villkor-inom-specifika-omraden/arbetsrattsliga-villkor-maleriarbeten/
har som jag uppfattat det löpt ut per 2020-04-30. Avtalsrörelsen för nya villkor har skjutits upp fram till hösten på grund av Covid-19.

Min fråga till er är därför hur man ska utforma de arbetsrättsliga villkoren i en för mig aktuell upphandling av målerientreprenad? Kan jag fortsätta använda mig av befintligt underlag (länken ovan) till dess att avtalsrörelsen är färdig med nya villkor? Eller är det så att man inte kan ställa arbetsrättsliga villkor i dagsläget?

Tacksam för återkoppling,
Pia Söderström

Inköpsstrateg

Publicerad 25 juni 2020

Hej,


Tack för din fråga.


Du hänvisar till de arbetsrättsliga villkor som vi tagit fram för måleriarbeten och som vi har publicerat. Vi har tidigare informerat på vår webbplats om att avtalsrörelsen skjuts fram på grund av Corona-pandemin och att befintliga villkor därmed gäller tills vidare.


Vårt pågående arbete med riskbedömningar har också påverkats av pandemin. Läs mer om arbetet med riskbedömningarna under covid-19 på vår webbplats.


Kan befintliga villkor användas till dess att nya villkor finns?

Det går bra att använda våra kontraktsvillkor. Där framgår uttryckligen att kontraktsvillkoren kan justeras om kollektivavtalet omförhandlas av parterna. Det krävs då att den upphandlande myndigheten underrättar leverantören att villkoren ändrats.


Kontraktsvillkoren ska kompletteras med de specifika arbetsrättsliga villkoren för lön, arbetstid och semester. I vissa fall har vi, Upphandlingsmyndigheten, tagit fram sådana villkor i samråd med arbetsmarknadens parter inom olika branscher eller yrkesområden. Vi har tagit fram villkor för lön, arbetstid och semester för måleriarbeten. Dessa villkor gäller tillsvidare och kommer att revideras efter att parterna slutfört sina förhandlingar och ingått nytt kollektivavtal.

Går det att ställa arbetsrättsliga villkor i dagsläget?
Skyldigheten att ställa arbetsrättsliga villkor är reglerat i lag och upphandlande myndigheter är därmed skyldiga att ställa sådana villkor när det är behövligt, det vill säga då det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor i upphandlingen. Det är enbart under vissa förutsättningar som skyldigheten kan bortfalla att ställa upp villkoren. Så kan exempelvis vara fallet om
  • det inte finns ett centralt kollektivavtal förde aktuella arbetstagarna, eller
  • det aktuella centrala kollektivavtalet innehåller enbart ett löneutrymme, men inte fastställda lönenivåer för arbetad tid (så kallad sifferlösa avtal), eller 
  • då parterna inte är eniga om vad kollektivavtalet innebär, deras information är otydlig eller deras tolkning av avtalet är oklar.

Om det saknas förutsättningar att ställa något av villkoren (lön, arbetstid eller semester) ska övriga villkor ställas. Detta gäller till exempel om det saknas uppgift om lön, för utfört arbetet, i kollektivavtalet. Då ska villkor om semester och arbetstid anges. I de fall det inte går att fastställa lönevillkor får myndigheten överväga om den trots det kan uppge en
miniminivå baserad på de uppgifter parterna har lämnat.


Revidering av arbetsrättsliga villkor
Den 18 juni 2021 publicerade vi reviderade bilagor med arbetsrättsliga villkor för städtjänster, skogsvårdare, tvätteriarbetare, snöskottare, godsförare, flyttjänster och vid skötsel av grönytområden. Villkoren omfattar lön, semester och arbetstid och har identifierats i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i de nya kollektivavtalen.

Villkoren för måleriarbeten förväntas publiceras om ett par veckor.

Läs mer om de reviderade arbetsrättsliga villkoren på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Charlotta

01 juli 2020 (Uppdaterat 18 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.