Start

Direkttilldelning LUK p.g.a. synnerlig brådska

Publicerad 16 september 2020
Finns det en möjlighet att upphandla utan föregåenden annonsering (dvs direkttilldelning) under LUK på grund av synnerlig brådska? Jag kan inte hitta denna möjlighet i lagtexten.

Tack på förhand.

Anna

Publicerad 16 september 2020

Hej Anna,

Direktupphandling får tillämpas enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK). I LUK anges att direktupphandling får användas i följande situationer
  • Värdet av koncessionen understiger direktupphandlingsgränsen
  • Någon av förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 8 kap. 3–5 §§ är uppfyllda, eller
  • Det vid upphandling under tröskelvärdet finns synnerliga skäl.
Synnerliga skäl
För upphandlingar som understiger tröskelvärdet kan det i vissa fall vara möjligt att direktupphandla om synnerliga skäl föreligger.

I författningskommentaren till 15 kap. 6 § LUK anger den svenska lagstiftaren att synnerliga skäl enligt tredje punkten framför allt är akut brådska orsakad av omständigheter som inte har kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande organisationen. Som grundförutsättning för synnerliga skäl gäller alltid att det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen. Det är den upphandlande organisationen som har bevisbördan för att det finns synnerliga skäl. Lagstiftaren hänvisar också i sammanhanget till bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av synnerlig brådska i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Läs mer om kraven för att synnerlig brådska ska anses föreligga i inlägget Kan vi upphandla på grund av synnerlig brådska? i vår Frågeportal.

I andra förarbeten till upphandlingsreglerna anges att även andra omständigheter än synnerlig brådska kan utgöra synnerliga skäl. Se exempelvis inlägget Direktupphandling på grund av synnerliga skäl i vår Frågeportal. Det inlägget utgår från reglerna i LOU, men det finns ingenting som talar för att synnerliga skäl i motsvarande bestämmelse i LUK skulle ha en annan innebörd.

Det framgår av domstolspraxis att undantag från skyldigheten att annonsera en upphandling ska tolkas restriktivt, och det är den upphandlande organisationen som ska kunna visa att det förelegat förutsättningar att inte behöva annonsera upphandlingen.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 6 §  lag (2016:1147) om koncessioner (LUK)  – när direktupphandling får användas
  • prop. 2015/16:195 s. 1375 – vad som avses med synnerliga skäl för att få genomföra en direktupphandling när LUK tillämpas.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

21 september 2020 (Uppdaterat 31 oktober 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.