Start

Räcker EU-ekologisk märkning som bevis för KravID: 10430:1 och KravID: 1042?

Publicerad 02 december 2020
I en upphandling av ost har följande krav ställts – Operativa ingrepp KravID: 10430:1 och Betesdrift KravID: 10429. Svar har inkommit med EU-ekologisk ost på EU-råvara. Räcker EU-ekologisk märkning som bevis att kraven är uppfyllda?

Kost & Näring

Publicerad 02 december 2020

Hej,

Ställda kriterier på ost är betesdrift och bedövade operativa ingrepp.

Generellt sätt finns god tillgång på hårdost med denna prestanda, men tillgången på vissa typer av ost och skivad ost kan vara begränsad.

Krav på betessäsong omfattar en tid av minst 2 månader men omfattar inte djur som hålls i karantän, kalvar under 6 månader eller tjurar. I EU-ekologisk produktion ska djur ha tillgång till bete när väder- och markförhållanden tillåter det. Regelverket anger inte specifika tidpunkter för bete. Därför kan EU-ekologisk produktion inte med automatik anses motsvara det konventionella kravet på betesdrift.

I KRAV-ekologisk produktion finns utökade krav på betesdrift som innebär att djur över 6 månaders ålder ska vistas ute på betesmark minst 12 timmar per dygn under betesperioden, så som den definieras i produktionslandet.
Därför kan KRAV-ekologisk produktion anses motsvara det konventionella kravet på betesdrift.

Krav på bedövade operativa ingrepp ställs på mjölkråvaran. Det EU-ekologiska regelverket kräver bedövning eller smärtlindring vid operativa ingrepp. Därför kan EU-ekologisk produktion inte med automatik anses motsvara det konventionella kravet på operativa ingrepp med bedövning.

I KRAV-ekologisk produktion ställs krav på operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring.
Därför kan KRAV-ekologisk produktion anses motsvara det konventionella kravet på operativa ingrepp med bedövning.

Bedömningen är därför att EU-ekologisk märkning inte uppfyller ställda krav på produkten om inte anbudslämnaren kan lämna ytterligare bevis som kan godtas av upphandlande myndighet.

Bästa hälsningar,

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

07 december 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.