Start

Vad innebär miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation i nya statistiklagen?

Publicerad 14 januari 2021
Observera att inlägget är avpublicerat och innehåller inaktuell information.

Hej!

Min fråga är om det finns en definition på vad som omfattas av begreppen miljöhänsyn, sociala hänsyn (förutom arbetsrättsliga villkor) respektive innovation? Ni har i en annan fråga svarat att kravet på information gäller "vissa uppgifter", men jag undrar alltså vad dessa uppgifter omfattar. Vi vill kunna kommunicera i organisationen vad som ska beaktas i en annons, t.ex. om det räcker att bara ange ATT ett visst hänsyn tagits, oavsett vilka eller hur omfattande dessa krav/villkor är?

Hälsningar
Katarina

Katarina Lincoln

Publicerad 14 januari 2021

Hej Katarina,

De uppgifter som en annons om upphandling (under tröskelvärdena) ska innehålla återfinns i upphandlingsförordningen. De definitioner som avses är de som tagits fram inom ramen för de kommande standardformulären för upphandling, ”eForms”. Mer information om definitionerna finns publicerade hos EU:s publikationsbyrå.

Kortfattat avses följande med begreppen:
Läs mer
Läs mer om när uppgifter om miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation ska anges i annonsen i inlägget När behöver vi ange när vi ställer sociala krav eller miljökrav enligt nya statistiklagen? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

21 januari 2021 (Uppdaterat 23 januari 2023)

Hej,
Fler frågor om innovationsstatistiken
Enligt ovan begränsas innovation i statistik till en innovativ vara el tjänst.
Byggentreprenader står i texten, ska upphandling av entreprenader inte räknas med i statistiken?
Oklara är fler formuleringar som t ex 1.De upphandlade byggentreprenaderna, varorna, tjänsterna kommer sannolikt att göra upphandlarens arbete mer effektivt.Är det upphandlarens arbete, inte som i engelskan nedan Buyer=Myndigheten/Beställaren/Staten ?
Är det enbart innovation som bedöms leda till effektivt arbete?
EU vocubulary:The procured works, supplies or services are likely to make the work of the buyer more effective.

2.De upphandlade byggentreprenaderna , varorna eller tjänsterna inbegriper forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Är det upphandlingar för genomförande av FOI uppdrag i FOI verksamheten?
Är det upphandlingar både av utvecklingsfinansiering via förkommersiella upphandlingar och upphandlingar av nya lösningar dvs de senare avslutas med ett köp?
EU Vocabularies: The procured works, supplies or services involve research and development activities.

3. Vad menas med "Annat"?

Mvh Anette

Anette

03 februari 2021

Hej Anette,

Gäller statistiken även för byggentreprenader?
Byggentreprenader omfattas också av statistiken och ska vara ett tillämpligt val vid annonsering i någon av de registrerade annonsdatabaserna. Vi ska förtydliga detta i vårt svar ovan.

Vilka upphandlingar ska annonseras enligt de nya annonseringsreglerna?
Det är endast upphandlingar som genomförs enligt upphandlingslagarna under tröskelvärdet vars annonser ska innehålla dessa uppgifter. Det innebär att köp som undantas upphandlingslagarnas tillämpningsområde, exempelvis genom tillämpning av bestämmelsen om FoU-samarbeten i 1 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling (LOU), inte behöver annonseras enligt standarden. I vissa fall omfattar en upphandling som ska annonseras forskning och utveckling, och i sådana fall ska den upphandlande organisationen välja det alternativet vid annonseringen.

Förkommersiell upphandling är inte ett annonserat upphandlingsförfarande utan en metod för att anskaffa forsknings- och utvecklingstjänster. Förkommersiell upphandling används när upphandlingen är undantagen upphandlingslagarnas tillämpningsområde.

Vad menas med de olika alternativen?
I dagsläget saknas ytterligare definitioner av de olika valen. Vi kan tyvärr därför inte svara mer ingående på vad som avses med de olika alternativen. När vi har den möjligheten kommer vi uppdatera detta svar.

Precis som du noterat så är det möjligt att jämföra de olika språkversionerna. För andra språkversioner används ordet ”köparens”, medan den svenska versionen innehåller ordet ”upphandlarens”. Vi anser att ”upphandlarens”, mot bakgrund av utformningen av de andra språkversionerna, ska tolkas som ”den upphandlande myndigheten eller enheten”.

”Annat” är ett fritextalternativ där den upphandlande organisationen själv kan fylla i hur den använder tekniska specifikationer, tilldelningskriterier eller särskilt kontraktsvillkor i upphandlingen för att främja innovativa lösningar. Detta alternativ ska användas om inget av de andra fasta alternativen passar.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

09 februari 2021 (Uppdaterat 23 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.