Start

Finns det exempel på målrelaterad ersättning inom omsorg?

Hej! I er vägledning från 2016 angående ersättningsformer vid konkurrensutsättning av vård och omsorg nämner ni ett exempel från Sollentuna kommun där målrelaterad ersättning har använts. Känner ni till några andra exempel i Sverige? När vägledningen togs fram var det ovanligt med målrelaterad ersättning. Hur se det ut idag?

Jan Persson

Publicerad 18 februari 2021

Hej Jan,

Vi har ingen statistik över olika ersättningsmodeller, men möjligen har Täby kommun använt en liknande modell som Sollentuna kommun för att öka kundnöjdheten. Det är Socialstyrelsens årliga nationella undersökning som ligger till grund för att bestämma ersättningen.

I kortversionen av vägledningen Ersättningsformer vid konkurrensutsättning av vård och omsorg från 2016 som vi har publicerad på vår webbplats är exemplet med Sollentuna kommun borttaget.

Sociala utfallskontrakt
En typ av målrelaterad ersättning är den ersättningsmodell som används i ett socialt utfallskontrakt. Ett socialt utfallskontrakt kan användas för att flytta den ekonomiska risken med att testa en ny lösning från den offentliga verksamheten till den privata. Kontraktet är en överenskommelse mellan en eller flera offentliga aktörer och en eller flera externa aktörer om investering i en specifik insats. Insatsen är oftast utformad för en i förhand definierad målgrupp och har som mål att ge förbättrade sociala och hälsomässiga utfall. Ett positivt utfall kan leda till nya sätt att arbeta med en social utmaning, bättre kvalitet eller lägre kostnader.

Kontraktet beskriver även hur insatsens utfall ska definieras, mätas och värderas, samt hur finansiella flöden ska regleras beroende på om målet uppnås eller inte. Eftersom det är utfallet som ligger till grund för den avtalade återbetalningen kan detta valideras av en oberoende aktör, exempelvis en revisionsfirma eller RISE. Det första exemplet på ett socialt utfallskontrakt i Sverige startade i Norrköpings kommun 2015.

Stockholms stad annonserade nyligen (genom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning) en reserverad upphandling i syfte att genomföra ett socialt utfallskontrakt med stöd av RISE och komplettera socialtjänstens uppdrag.

Du kan även läsa om Örnsköldsviks interna utfallskontrakt i artikeln Ska minska sjukskrivningar med innovativt kontrakt som vi publicerade i Trendens 2019.

Allmänna reflektioner
Det är viktigt att incitamentsmodellen i avtalet formuleras på ett sätt så att den inte får oönskade effekter. I exemplet med kundnöjdheten kan leverantören exempelvis riskera att få sämre betalt genom att öka kundnöjdheten mycket ett år för att sedan ligga kvar på samma höga nivå under flera år, jämfört med om leverantören gjort flera mindre ökningar varje år, om inte ersättningsmodellen tagit detta i beaktande.

Det kan även finnas andra sätt att främja den upphandlande organisationens olika måluppfyllelser, exempelvis genom att använda sig av särskilda kontraktsvillkor som är sammankopplade med bonusar för att främja jämställdhet eller sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Tipsa oss i kommentarerna
Om du som läser detta har ett tips på en kommun eller annan upphandlande organisation som vi bör lyfta som ett exempel, lämna gärna en kommentar så gör vi det lättare att lära oss av varandra!

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

23 februari 2021 (Uppdaterat 02 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.