Start

Hur räknas tidsfristen för när en upphandlande organisation senast måste svara på frågor?

Publicerad 13 april 2021
När en leverantör ställer frågor i en upphandling i öppet förfarande ska UM enl 12 kap 11§ svara senast sex dagar före angiven sista dag för anbud.

Om sista anbudsdag är 20/4 2021. Är då sista dag för UM 14/4 att svara leverantörerna?

Inköparen

Publicerad 13 april 2021

Hej,

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska den upphandlande organisationen som huvudregel lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för inlämning av anbud. En förutsättning för att denna skyldighet ska föreligga är dock att de kompletterande upplysningarna har begärts i god tid.

Om kompletterande upplysningar lämnas närmare inpå sista dagen för att lämna anbud, än den angivna tidsfristen om sex dagar, ska anbudstiden förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. En förlängning av tidsfristen ska stå i proportion till informationens eller ändringens vikt. Det innebär exempelvis att tidsfristen för att komma in med anbud inte behöver förlängas om den information som lämnas närmare inpå sex dagar innan sista anbudsdag saknar betydelse för utarbetande av väl underbyggda anbud.

Ska sista anbudsdag räknas in i tidsfristen?
Det är inte helt klart hur tidsfristen för att lämna kompletterande upplysningar ska räknas då formuleringen i den svenska lagstiftningen skiljer sig från formuleringen i det bakomliggande LOU-direktivet.

Förvaltningsrätten i Malmö har i mål nr 3487-16 bedömt att anbudsdagen inte ska räknas in i tidsfristen. I den aktuella upphandlingen som överprövningen avsåg hade kompletteringar av upphandlingsdokumenten lämnats den 4 mars 2016 och sista anbudsdag var den 9 mars. Domstolen kom där fram till att kompletteringen inte hade skett inom tidsfristen "senast sex dagar före angiven sista dag för anbud".

Läs mer
Läs mer om möjligheten att besvara frågor som kommer in när datumet för frågor har passerat i inlägget Måste vi besvara en fråga som kommer in efter det att sista dagen för frågor och svar har passerat? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – som huvudregel ska en upphandlande organisation på begäran lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud
  • 11 kap. 8 § första punkten LOU – om kompletterande upplysningar inte lämnas inom de tidsfrister som anges i 12 kap. 11 § ska tidsfristen för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 644 – det finns ingen skyldighet att förlänga tidsfristen för sista anbudsdag om den information som lämnas saknar betydelse för utarbetandet av väl underbyggda anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

16 april 2021 (Uppdaterat 22 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.