Start

Andel betesdrift för att uppfylla kriterie 10429:1?

Publicerad 04 maj 2021
Vi har fått en leverantörsförsäkring från en leverantör av mjölk i Finland, de anser att produkten uppfyller kriteriet 10429:1 Betesdrift - mjölk. Dock har de i kommentarerna angett att 80% av korna går på betesdrift, men att alla har tillgång till utevistelse, så frågan är hur vi skall tolka detta. Kräver 10429:1 att 100% av korna går på betesdrift, eller är det någon andel som behöver uppfyllas?

Robin

Publicerad 04 maj 2021

Hej,

Enligt kriteriet 10429:1 ska djuren vara ute på mark som kan betas, minst sex timmar per dygn under betessäsongen. Kravet gäller hela besättningen som mjölken kommer från, det vill säga 100 procent av djuren. Ett bevis för detta är IP Sigill för nöt & mjölk eller ursprungsmärkning från ett land där kravet uppfylls i lagstiftningen.

Läs mer om kriteriet Betesdrift – mjölk i vår Kriterietjänst.

Med vänlig hälsning, Maria Cosnier


Maria

Hållbarhetsspecialist

07 juni 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.