Start

Vilka regler gäller för att erbjuda våra tjänster till kommuner?

Hej, vi är ett litet utbildningsföretag som vill erbjuda vårdutbildning till kommuner.
1) Vad gäller för upphandlingsregler.
2) kan direktupphandling nyttjas.

Tacksam för svar

Anders

Publicerad 05 maj 2021

Hej Anders,

Som huvudregel ska en upphandlande organisation konkurrensutsätta alla köp av tjänster. Även om den upphandlande organisationen har fått indikationer på att det endast finns en leverantör på marknaden som tillhandahåller det som den upphandlande organisationen efterfrågar, ska den som utgångspunkt annonsera upphandlingen.

Vårdutbildning är en social tjänst enligt bilaga 2
CPV-koden för vårdutbildning är 80561000-4 vilket innebär att det är en tjänst som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). Tjänster som omfattas av bilaga 2 ska upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling av sociala tjänster i 19 kap. LOU.

Du hittar alla CPV-koder i Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.
En upphandlande organisation har alltid möjlighet att genomföra en direktupphandling om värdet av upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen. För sociala tjänster och andra särskilda tjänster är direktupphandlingsgränsen densamma som tröskelvärdet, det vill säga cirka 8,1 miljoner kr (år 2024).

Om den upphandlande organisationen redan har ett avtal som avser liknande tjänster som de ni erbjuder kan de dock vara avtalsrättsligt bundna av att använda det befintliga avtalet.

Direktupphandling
Om inköpens värde understiger direktupphandlingsgränsen (notera att direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster är väsentligt högre än för vanliga tjänster) kan det vara möjligt att genomföra en direktupphandling för köp av tjänsterna. En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Det finns alltså inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Detta innebär att en upphandlande myndigheten har en stor frihet att själv besluta hur en direktupphandling ska gå till. En direktupphandling i sin enklaste form kan vara att upphandlande myndighet tar kontakt med en leverantör, exempelvis ett utbildningsföretag, och kommer överens med denne om uppdraget.

Läs mer om direktupphandling i inlägget Vad gäller vid direktupphandling? i vår Frågeportal.

Det är den upphandlande organisationen som beslutar vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas
Det är alltid den upphandlande organisationen som ska ta ställning till vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas för respektive anskaffning.  

Även om det är möjligt för en upphandlande organisation att genomföra en direktupphandling så finns det som utgångspunkt alltså inget hinder för en upphandlande organisation att välja ett mer reglerat upphandlingsförfarande eller att konkurrensutsätta direktupphandlingen genom en annons.

Läs mer
Ta del av mer information om att göra affärer med offentlig sektor på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

10 maj 2021 (Uppdaterat 15 februari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.