Tröskelvärden och direktupphandlings­gränser

Ett tröskelvärde är det belopps­värde som avgör vilka regler en upphandling ska följa – de direktiv­styrda förfarandena över tröskel­värdena eller de nationella förfarandena under tröskel­värdena. Europeiska kommissionen beslutar om tröskel­värdena.

Tröskelvärdena är fastställda till nivåer där företag inom EU och EES typiskt sett förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna. Olika tröskelvärden gäller beroende på vad som upphandlas. Tröskelvärdena är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder.

Nedan ser du listat de tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gäller

  • från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2019
  • från och med den 1 januari 2020. 

Direktupphandlingsgränserna beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.Värdena är angivna exklusive mervärdesskatt (moms).

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2018 till och med 31 december 2019

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2020

Senast uppdaterad: